Немски език

Центърът за TestDaF при ТУ – София е първия и най-голям център за провеждане на изпити в България.

Изпитът е с продължителност от 8.00 до 12.40 часа. Максималният брой на екзаминираните е 100. Те могат да се подготвят за изпита и/или да се включат за един пробен изпит. Всяка пролет и есен от института TestDaF се изготвят и експериментират нови модели на този изпит (със само 40 участници).

Предложените подготвителни изпити са различни в зависимост от обема и целите. Заниманията се провеждат най-често през почивните дни, но при необходимост може да се провеждат и в делнични дни. Предлагат се и курсове по немски за ниво B2.

КУРСОВЕ
Курсове се предлагат в присъствена, online или в комбинирана форма.

ДАТИ
График на подготовката за изпитите и обявяване на резултатите.

ИЗПИТНИ ТАКСИ
След като сте се записали Оnline през сайта на TestDaF-Institut има два начина за заплащане на изпитните такси:

  • Заплащане на изпитната такса 290.00 лв. на място в тестовия център.
  • Заплащане с кредитна карта едновременно с Online регистрацията.

От този линк може да достъпите примерни задачи за четене с разбиране, слушане с разбиране, както и писмени задачи.