Докторантското училище (ДУ) към FDIBA е създадено на 17 май 2012 с решение на академичния съвет на ТУ-София за стимулиране на научно – изследователската и развойна дейност и за осигуряване на млади кадри за нуждите на FDIBA. Докторантите получават финансова подкрепа от Немската служба за академичен обмен (DAAD) и се ръководят както от немски така и от български преподаватели.

» Мисия
В докторантското училище (ДУ) се обучават на немски и английски език висококвалифицирани научни работници, които да могат в бъдеще да заемат ръководни позиции в научни области и в индустрията.

» Правилник
Правилникът на ДУ може да намерите тук.