FDIBA AppHACK (hackathon) е състезание за иновации в технологиите, мехатрониката, информатиката и бизнеса от всички индустрии. FDIBA AppHACK се организира от Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) към Технически университет – София.

FDIBA AppHACK се проведе на 12 октомври 2023 г.

Участие взеха студенти, които се обучават във ФаГИОПМ, както и ученици. Участниците можеха да работят индивидуално и/или да сформират екипи до 5 човека, с които заедно да работят по един или повече от зададените казуси от организациите.

Проектите бяха оценявани от жури – експерти от практиката и от преподаватели. Всяка организация, която беше задала казус, определи отбор победител и му връчи награда.

Всеки участник трябваше да се запознае с регламента за участие.

  • Регистрация (тук) – регистрацията продължи до 11.10.2023 г.
  • Регламент (тук)
  • Организации – Siemens, DXC, Hewlett Packard Enterprise, FDIBA
  • Жури: д-р Йордан Йорданов – ФаГИОПМ, Живко Коевски – HPE, Бойко Бойков – Siemens, Александър Меченов – DXC
  •  

ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 ч. Регистрация

09.30 – 10.00 ч. Официално откриване

Проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор на ТУ-София

Доц. д-р Васил Гълъбов – Декан на ФаГИОПМ

Проф. д-р юр. инж. Стефан Стефанов – Председател на Комисията за интелектуална собственост и съветник на Ректора на ТУ – София

Г-н Димитър Димитров – Председател на Специализирана комисия „Техника, технологии и иновации“ към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

10.00 – 14.00 ч. Работа по проектите/казусите зададени от организациите

14.00 – 14.30 ч. Подготовка за представяне пред жури (с презентация и/или демонстрация). Всеки екип има до 5 минути за защита на разработения проект.

14.30 – 17.00 Представяне пред жури и оценявянe

17.00 – 17.30 ч. Обявяване и награждаване на победителите – Награди и сертификати

Наградите бяха връчени:

д-р Максимилиан Дьонер – DAAD лектор

Доц. д-р Васил Гълъбов – Декан на ФаГИОПМ

Проф. д-р Стефан Стефанов – Преподавател по Интелектуална собственост

17.30 – 18.00 ч. Постигнати резултати и закриване

FDIBA AppHACK Facebook group: https://www.facebook.com/groups/fdibaapphack

Студентите от ФаГИОПМ, които участваха в организирането и провеждането на състезанието бяха: Магдалина Николаева, Николай Михов, Цветомира Петкова, Мария Георгиева, Георги Ненов и Ростислав Димов.