studium

Да си студент в столицата на България и в същото време да имаш възможността чрез обучение в партньорски университети в Германия да получиш двойна диплома за завършено образование – това облекчава старта в професията, както в България, така и в Германия, но и в която и да е друга държава. Учебните планове на FDIBA са съвместими или еднакви с учебните планове на партньорските университети и са много качествено предложение.

Тук се научава всичко във връзка със следването и се поставя семестриална текуща информация.