В момента колективът на FDIBA работи в сътрудничество с чуждестранни институти по четири изследователски проекта. Ще се радваме да помогнем при въпроси, свързани с тези проекти.

Координационен проект в областта на роботиката, който е свързан с разработки на индустрията по програмата „Хоризонт 2020“.

Координатор: Проф. Себастиан Цуг, Университет „Ото фон Герике“ – Магдебург
Партньори: FDIBA – ТУ-София; LAAS-CNRZ –Франция; QUEO- GmbH – София, България
Финансиране: : Министерство на образованието и научните изследвания на Германия.

Проект за иницииране придобиването и усвояването на средства от индустрията по програмата „Хоризонт 2020“: Концепция за една дигитална експертна система в подкрепа на здравеопазването и грижите в селските региони.

Координатор: Проф. Карин Шарфенорт, FOM Essen
Партньори: FDIBA – ТУ-София; Педагогически университет – Краков, Полша; Hulp bij Dementiej Regio Noord-Limburg, Нидерландия.
Финансиране: Министерство на образованието и научните изследвания на Германия

Координационен проект в областта на науките за общественото здраве с фокус върху рехабилитационния туризъм

Координатор: Проф. Манфред Казенс, FOM Essen
Партньори: FDIBA – ТУ-София; FH Joanneum, Graz, Австрия; Széchenyi István University, Gyor, Унгария; University of Zadar, Хърватска

Интердисциплинарен проект за разработване на проекти за обучение на мениджъри  за здравните региони.

Координатор: Ивон Беренс, FOM Essen
Партньори: FDIBA – ТУ-София; FH Joanneum, Graz, Австрия; Eötvös Loránd University, Budapest, Унгария; Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Полша; Fundacion Universitaria San Antonio, Испания.
Финансиране: програмата на ЕС „Erasmus+“, KA203 – Strategic Partnerships for higher education.