Организирането на собственото следване е предизвикателство.

В последващите тематични раздели ще намерите вашите седмични планове. Ще получите и информация за датите на изпитите по вашите предмети. В заключение ще получите преглед на разходите за обучение и възможностите за плащане.

» Седмични програми
Тук може да намерите седмичната програма
(pdf)› Програма магистри.

» Формуляри и декларации
Всички документи могат да бъдат намерени в „Нормативни документи“ в раздела „Организация на следването“.

» Такси за обучение
Минималните студентски такси за следване във FDIBA са същите както за всички студенти на ТУ-София.
Пълна информация за таксите

Със стипендия може много да облекчите финансирането на своето следване. Стипендиите в България са в зависимост от доходите в семейството и от успеха от следването на кандидата.

НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ
Всички обучаващи се в ТУ – София студенти – образователна степен „бакалавър“ и „магистър“ може да заплащат таксите си по един от следните начини:

  • POS терминал на касата на ТУ – София (бл.1, ет. 3, стая 1337)
  • Бюджетно платежно нареждане (банков превод)
  • Чрез онлайн системата за плащане ePay.bg ( изисква се регистрация )
  • Чрез електронно плащане B-pay ( на банкомат ) – Изисква се въвеждане код на търговец 86666, ЕГН и факултетен номер.


Студентите, които са първи семестър заплащат само чрез POS терминал.

Чуждестранните студенти  от страни нечленки на ЕС, чиито такси са посочени в заповедта в евро, и желаят да заплатят таксата си в евро, могат да ползват специална валутната сметка.

Чуждестранните студенти от страни, членки на ЕС, които плащат такси като български студенти, могат да ползват специална сметка за плащане в евро като ползват фиксинга на БНБ.

Студентите могат да закупят (получат) дебитни карти в офиса на Банка ДСК на ул. „Проф. Г. Брадистилов” 16, пред блок 1 при ТУ София. Плащането на таксите за обучение през банкомат на Банка ДСК с вътрешната карта е безплатно.

Пълна информация за таксите за обучение