Кандидатстването за място в нашите образователни програми става въз основа на общите правила за съответната учебна година, които важат за всички кандидати в ТУ – София, както и на правилата на FDIBA за съответната образователна програма. (Означено като изискване за прием в съответната специалност)
Кандидатстване – обща информация
Кандидатстване за степен бакалавър
Кандидатстване за степен магистър

КАК ДА ПОЛУЧA TESTDAF
TestDaF е добра възможност, за да се изпълнят езиковите предпоставки за следване във FDIBA. Факултетът предлага подготвителни курсове, съобразени с отделните изпитни дати.
Повече информация

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ С ЕДИН ПОГЛЕД
За бакалавърските програми е необходимо освен да знаете немски език и да сте положил държавен зрелостен изпит по един от предметите – математика, физика, български и литратура или да сте се явили на конкурсен изпит по математика.

За магистърските програми е необходимо да имате диплома за завършена бакалавърска степен и да знаете немски език.

Доказването на нивото на владеене на немски език може да стане чрез тест TestDaF. Участвалите в изпита, които са постигнали във всяка част най-малко TDN 4, получават разрешение за следване. Свидетелството е безсрочно.

За да получат разрешение за следване, кандидат-студентите трябва да имат един от следите сертификати:
DSD II
DSH
TestDaF
Goethe Zertifikat B2, C1, C2
ÖSD B2, C1