От основаването си през 1925 г. DAAD е подкрепил около 2,6 милиона учени в Германия и в чужбина. Управлява се и работи като „Асоциация на немските университети и студентски организации“. Нейната дейност се състои не само в отпускането на стипендии. DAAD насърчава интернационализацията на немските университети, укрепва германистиката и немския език в чужбина, подкрепя развиващите се страни при създаването на ефективно работещи университети и съветва вземащите решения относно политиката на образование, на наука и развитие.

Бюджетът се осигурява основно от федерални фондове от различни министерства, преди всичко от Федералното министерство на външните работи, от Европейския съюз, както и от компании, организации и чуждестранни правителства. Централата е разположена в Бон, но DAAD поддържа и столичен офис в Берлин, към който е свързана и известната „Берлинска програма за артисти“. Мрежа от клонове и информационни центрове поддържа контакт с най-важните партниращи страни на всички континенти и предоставя съвети на място.

От 1990 г. DAAD подпомагаОт 1990 г. DAAD подпомага създаването и по-нататъшното развитие на Факултета за германско инженерно обучение и индустриален мениджмънт (FDIBA) към ТУ София. Въвеждането на обучение на студенти по различни специалности на немски език се основава на германско-българско правителствено споразумение.

FDIBA предлага обучение на немски език в бакалавърски и магистърски курсове по специалностите „компютърни науки“, „ бизнес информатика“, „бизнес администрация“, „машинно инженерство и мехатроника“. През 2012 г. обхватът на предлаганите курсове във FDIBA беше разширен със създаването на „докторантско училище.

Създаването и по-нататъшното развитие на факултета се осъществяват в тясно сътрудничество с немските партньорски университети: съвместни учебни програми, квалификационни оферти за български университетски преподаватели, редовно назначение на немски гост-лектори в България и активен студентски обмен са основание на връчването на двойните немско-български дипломи.

.Проектът има ключов принос за засилване на научното, икономическото и културното сътрудничество между България и Германия. Очаква се специалистите – възпитаници на FDIBA да имат водеща роля в задълбочаването на традиционно добрите германско-български отношения в научната, техническата и културната област.

DAAD подпомага дейността на FDIBA със средства от Федералното външно министерство и стипендии на място (Sur-Place ) за докторанти, семестриални стипендии за български студенти и финансови средства за преподаване и изследователски престой както и за подобряване на инфраструктурата. Освен това DAAD подържа във FDIBA от 1993 г. работата на немски лекторат, а от 2008 г – и на езиков асистент.

» DAAD представител в България

Владеенето на немски език е основно изискване за обучението във FDIBA. За вашата подготовка и за необходимия речников фонд по време на обучението си и по време на престой в чужбина и за да подобрявате постоянно уменията си по немски език, ще бъдете обгрижвани и съветвани от опитни преподаватели по немски език.

Затова DAAD – лекторатът за немски език чрез своите сътрудници Ви съветва по въпроси, свързани с TestDaF. Освен това ще получите отговор на вашите въпроси за живота в Германия и стипендиите.

Klaus Birk

Заедно с партньорите по проекта, DAAD и в бъдеще има намерение да подпомага FDIBA за по-нататъшното развитие на предлаганите специалности и на докторантското училище, за укрепване на сътрудничеството в изследователската дейност и по този начин да даде важен принос за устойчивото осигуряване и укрепване на младите учени в България.

– Д-р Клаус Бирк, Директор на отдел “Проекти” при DAAD

Още през 1964 г., за първи път след Втората световна война, един българин заминава за Германия с подкрепата на фондация „Александър фон Хумболт“, при това близо 10 години преди официалното установяване на дипломатическите
отношения между Федерална република Германия и България през 1973 г.


Оттогава датира и успешният обмен между германски и български изследователи. Известни български учени са получили решаващи импулси за своята изследователска дейност по време на престоя си в Германия като стипендианти. Създадените по време на тези посещения контакти продължават години след това да носят плодове.


След политическите промени в двете страни през 1989 г. Република България и обединена Германия продължават да бъдат близки партньори в областта на науката, културата и образованието. Германското посолствовСофияподкрепя визминалите 30 години въвеждането и утвърждаването на немския модел на обучение за инженери и бизнес икономисти вБългария, реализиран успешно във FDIBA.

Shenk

Днес FDIBA се счита за единствения по рода си в светапроект, разглеждан катоводещ за Германската служба за академичен обмен – нещо, с което всеки от участниците от миналото и настоящето, с право може да се гордее.

– Йорг Шенк, ръководител отдел „Наука и висши учебни заведения“ към „Посолство на Германия“