Искаш ли да можеш да проследяваш и анализираш  структурата на виртуалния свят, за да го променяш? В обучението по КСТ ще се запознаеш освен с това и с основите на математиката, и с още важни моменти от инженерните и природните науки.

Дипломиране: като Компютърен инженер (бакалавър)
За да бъде получена и немска диплома, е необходимо обучение – един семестър в партньорския ни университет OVGU Магдебург.
Време на обучение: 8 семестъра

НАЧАЛО НА СЛЕДВАНЕТО

Приемни изпити: както за всички факултети на ТУ-София
Проверка на нивото на немски език: Немска матура, изпит по немски език ниво II, ZOP или TestDaF

Следване: Подробности за протичане на следването прочетете в секция Нормативни документи › Учебни планове.

Обучение в чужбина: За получаването на двойна диплома е необходимо студентът да е придобил 30 точки от партньорския университет OVGU в Магдебург.

ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО
След успешно завършване на бакалавърското обучение има възможност за последваща образователно обучение във FDIBA: магистратури по компютърни системи и технологии (КСТ), индустриален мениджмънт (ИМ) или стопанско управление (СУ). Със завършването на ИНФ може да се насочите към позиции в програмирането или разработването на Softwaree, можете да работите като IT администратор или консултант.

Искаш ли да се научиш да анализираш и оптимираш сложни машини и процеси в техниката и взаимодействието между механика, електротехника и информатика? В специалността „Мехатроника и информационна техника“ (МИТ) ще се запознаеш с основите на математиката, физиката, информатиката както и с области от материалознанието и електрониката.

Дипломиране: като Инженер по „Мехатроника и информационна техника“ (бакалавър).
За да бъде получена и немска диплома, е необходимо обучение – два семестъра в партньорския ни университет в Технологичен институт Карлсруе (KIT).

Време на обучение: 8 семестъра

НАЧАЛО НА СЛЕДВАНЕТО

Приемни изпити: както за всички факултети на ТУ-София
Проверка на нивото на немски език: Немска матура, изпит по немски език ниво II, ZOP или TestDaF

Следване: Подробности за протичане на следването прочетете в секция Нормативни документи › Учебни планове.

Обучение в чужбина: За получаването на двойна диплома е необходимо студентът да е придобил 60 точки от партньорския университет Технологичен институт Карлсруе (KIT).

ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО
След успешно завършване на бакалавърската степен съществува възможност за обучение – магистратура във FDIBA по индустриален мениджмънт (ИМ) или по стопанско управление (СУ). След дипломирането се разкриват различни възможности – от транспортна техника (автомобилостроене), медицинска техника, въздухоплаване до космическа техника. Основните задачи, които трябва да се решават при разработването, програмирането и инсталациите са свързани и с разработването на машинен Softwaree, изпитванията и поддръжката.

Искаш ли да решаваш като изявен творец значими проблеми, за което да използваш познания, свързани с икономиката и информатиката? При обучението в бакалавърската степен „Стопанска информатика“ ще се запознаеш с информационни и комуникационни системи а също така и със системите за управление и контрол на потоците на стоки и услуги и на доставките.

Дипломиране: като Инженер – мениджър (бакалавър)
За да бъде получена и немска диплома, е необходимо обучение – два семестъра в партньорския ни университет Ото Фон Герике – Магдебург.

Време на обучение: 8 семестъра

НАЧАЛО НА СЛЕДВАНЕТО

Приемни изпити: както за всички факултети на ТУ-София
Проверка на нивото на немски език: Немска матура, изпит по немски език ниво II, ZOP или TestDaF

Следване: Подробности за протичане на следването прочетете в секция Нормативни документи › Учебни планове.

Обучение в чужбина: За получаването на двойна диплома е необходимо студентът да е придобил 60 точки от партньорския университет OVGU Магдебург.

ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО
След успешно завършване на бакалавърското обучение има (съществува) възможност за последващо магистърско обучение във FDIBA. Магистратура е възможна и в областите: Компютърни системи и технологии (КСТ) или стопанско управление (СУ). С бакалавърската диплома по СИ може да започнеш и професионалната си кариера и да работиш като IT-консултант, системен архитект или мениджър по сигурността.