Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) (FDIBA) представлява най-големият и най-стар немски образователен проект в Източна Европа и се ръководи както от българска, така и от германска страна. FDIBA към ТУ – София е основана през 1990 г. на базата на споразумение между правителствата на Федерална република Германия и Република България. През 1991 г. започва първата година на обучение във FDIBA. През 2000 г. финансирането от програмата на DAAD „Академична реконструкция Югоизточна Европа” даде възможност за първи път да се приемат студенти от страни от Югоизточна Европа.

01.11.2021

За декан на FDIBA е избран Доц. д-р Васил Гълабов.

01.11.2021
ноември 1, 2020

Със званието „Почетен доктор на ТУ – София“ е удостоен Харо Мьовес, спонсор на обучението на докторанти в Докторантското училище на FDIBA.

ноември 1, 2020
01.09.2020

Приет е и започва обучението на първи випуск в новата специалност „Стопанска информатика“ в кооперация с ОфГУ – Магдебург.

01.09.2020
01.04.2018

Проведен е поредният редовен одит от DAAD на проекта „Немски факултет в ТУ – София“.

01.04.2018
28.03.2018

Със званието „Почетен професор на ТУ – София“ е удостоен инж. Норберт Бурхард от Технологичен институт Карлсруе, преподавател във FDIBA от създаването на Факултета

28.03.2018
01.09.2017

Удостояване със звание „Почетен професор на ТУ – София” на д-р Матиас Клуве от Технологичен институт Карлсруе, преподавател във FDIBA от създаването на Факултета

01.09.2017
01.09.2017

Приет е и започва обучението на първи ви­пуск в новата специалност „Мехатроника и информационна техника“ в кооперация с KIT.

01.09.2017
01.03.2017

Посещение на вицепрезидента на KIT за иновации и международни връзки, проф. д-р Томас Хирт, в ТУ – София и FDIBA.

01.03.2017
01.03.2017

За декан на FDIBA е избран доц. д-р Александър Ценов.

01.03.2017
01.01.2016

Създава се студентския отбор „Формула Стюдънт“ с активната финансова и консултантска помощ от FDIBA и с участието на студенти от Факултета. Разработва се първият болид. (Отборът печели няколко престижни награди на международни студентски състезания. В настоящия момент болидите са вече два.)

01.01.2016
02.06.2015

Подписване на новия договор за сътрудничество между ТУ – София и Технологичния институт Карлсруе за продължаване на проекта в областта на обучението по Общо машиностроене.

02.06.2015
01.01.2013

Прием на първите докторанти в докторантското училище на FDIBA.

01.01.2013
14.10.2013

Посрещане на първите български студенти на
FDIBA в ОфГУ Магдебург.

14.10.2013
април 17, 2013

Подписване на договор с Ото фон Герике университет Магдебург за издаване на двойни дипломи по специалност “Информатика”.

април 17, 2013
април 1, 2011

Акредитация на Факултета от DAAD.

април 1, 2011
септември 23, 2009

Подписване на договор за сътрудничество с Германо-българската индустриална търговска камара

септември 23, 2009
януари 1, 2009

За декан на FDIBA е избран доц. д-р Стефан Стефанов.

януари 1, 2009
юни 11, 2008

Откриване на лабораторията за виртуално инженерство от ректора проф. Камен Веселинов и проектния координатор проф. Живка Овчарова.

юни 11, 2008
март 17, 2008

Подписване на договор за сътрудничество с ФОМ Есен.

март 17, 2008
ноември 24, 2006

Откриване на УИЛ за системно проектиране и автоматизация на монтажа, именувана на
проф. д-р инж. Дитер Арнолд.

ноември 24, 2006
януари 1, 2005

Провеждане на първата научна конференция на FDIBA.

януари 1, 2005
септември 1, 2001

Откриване на учебната година и записване на първите студенти в областта на компютърните науки в сътрудничество с Университета в Карлсруе.

септември 1, 2001
септември 1, 2000

Записване на чуждестранни студенти от Балкан-ския регион в рамките на Пакта за стабилност.

септември 1, 2000
януари 1, 1997

За декан на FDIBA е избран проф. д-р Илия Бояджиев.

януари 1, 1997
януари 1, 1992

За декан на FDIBA е избран проф. д-р Камен Веселинов, по-късно ректор на ТУ – София.

януари 1, 1992
октомври 15, 1991

Официално откриване на FDIBA и начало на учебната година с 30 студенти, записани в специалност “Общо машиностроене” и 29 в спец. “Промишлен мениджмънт”.

октомври 15, 1991
януари 1, 1990

Блок №10 на ТУ – София беше завършен и предоставен на FDIBA за обучение.

януари 1, 1990
юни 1, 1990

Подписване на споразумение между правителствата на Федерална Република Германия и Република България за насърчаване на сътрудничеството в областта на машиностроенето и стопанското управление в Технически университет – София.

юни 1, 1990
април 11, 1990

Решение на Академичния съвет на ТУ – София за създаване на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт ФаГИОПМ (FDIBA) с първи декан – проф. д-р Александър Желев.

април 11, 1990