» Декан

Vasil Galabov
Гълъбов Васил, Доц. д-р инж.
Декан


Тел.: +359 2 965 3211
vasil.galabov@fdiba.tu-sofia.bg


2022 – декан на FDIBA

2021 септември –декември – временно изпълняващ длъжността „декан на FDIBA“

2012 -2021 – заместник-декан FDIBA; „Общо машиностроене, мехатроника и информатика“

2013 – ръководител на лаборатория „Биоинформатика“, „София Тех Парк“

Специализация в Interacoustics AD, Assens – Дания

1999 – защита на дисертация в областта „Системата ЧОВЕК – МАШИНА“; ТУ-София


» Заместник декани

Velko Ilchev
Илчев Велко, Доц. д-р
Зам. декан ИНФ/СтИнф


Тел.: +359 2 965 3082
velko.iltchev@fdiba.tu-sofia.bg

Milena Krumova
Крумова Милена, Доц. д-р
Зам. декан Стопанско управление (СУ)

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тeл.: +359 2 965 3173
Тел.: +359 89 928 3987
mkrumova@tu-sofia.bg

Младен Младенов, Гл. ас. д-р
Помощник-декан по научната дейност


Тел.: +359  88 990 0045
mladenov@tu-sofia.bg


» Проектна координация

Maria Kalcheva
Калчева Мария
Координатор

Кабинет:
10513

Приемно време:
10:00-12:00 ч.
13:00-15:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3173
maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg


» Докторанско училище

Marin Marinov
Маринов Марин, Проф. д-р
Директор ДУ

Лаборатория:
1503

Приемно време:
Вт 15:30-17:30 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2828
marin.marinov@fdiba.tu-sofia.bg


» Маркетинг