За да ви дадем по-подробен поглед върху изследователските области на преподавателите във FDIBA, ние ви предоставяме изследователски профили. Тези профили ви дават общ преглед на проектите, по които преподавателите вече са работили.