Конференция

Годишна конференция на FDIBA за обмен на последните изследователски резултати в областта на мехатрониката, информационните технологии, икономиката и управлението се организира ежегодно от 2006 г.
Конференцията се организира в сътрудничество с партньорските университети на FDIBA и с финансовата подкрепа на Германското бюро за академичен обмен (DAAD).

Можете да стигнете до конференцията на FDIBA, като използвате тази връзка.