Специалности

За да се гарантира качество на обучението и на следването, както и по-нататъшното развитието на факултета, учебните  планове и програми на бакалавърските и магистърски образователни степени са създадени в тясно сътрудничество с партньорските университети в Германия.

Във FDIBA се предлагат три бакалавърски и четири магистърски курсове. Всеки курс е резултат от кооперацията с един партньорски университет.