Магистратурата „Индустриален мениджмънт“ дава възможност за по-задълбочено навлизане в областите на промишления мениджмънт (бизнес администрацията), микро- и макроикономиката, правото, статистиката и информатиката (компютърните науки).Може подробно (от близо)да изучите техническите специалности като планиране и изграждане на производството, предизвикателствата на мениджмънта както от управленска така и от техническа гледна точка.

Линк към презентацията(тук)

Дипломиране: като Магистър по индустриален мениджмънт

За да бъде получена и немска диплома, е необходимо обучение – един семестър (30 кредита или дипломна работа) в партньорския ни университет – ТУ Брауншвайг.
Време на обучение: 5 семестъра

НАЧАЛО НА СЛЕДВАНЕТО

Приемни изпити: както за всички факултети на ТУ – София
Проверка на нивото на немски език: Немска матура, изпит по немски език ниво II, ZOP или TestDaF

Следване: Подробности за протичане на следването прочетете в секция Нормативни документи › Учебни планове.
Обучение в чужбина: За получаването на двойна диплома е необходимо студентът да е придобил 30 точки от партньорския университет ТУ – Брауншвайг.

ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО
След успешно завършване на магистратурата съществува между другите и възможността за консултантска дейност в сферата на технологията на производство и на анализа и оптимизацията на стопанските модели.

Магистърската програма на „Компютърни системи и технологии“ предоставя възможност за надграждане на вече придобити знания и тяхното целенасочено задълбочаване. Магистратурата дава възможност за изграждане на способността за вземане на решения при комплексни проблеми. Специализации се предлагат в областите: тестване на софтуер (програми), управление на IT-проекти и дълбоко обучение.

Дипломиране: като Инженер (магистър)

За да бъде получена и немска диплома, е необходимо обучение – един семестър в партньорския ни университет – OVGU Магдебург
Време на обучение: 3 семестъра

НАЧАЛО НА СЛЕДВАНЕТО

Приемни изпити: както за всички факултети на ТУ-София
Проверка на нивото на немски език: Немска матура, изпит по немски език ниво II, ZOP или TestDaF

Следване: Подробности за протичане на следването прочетете в секция Нормативни документи › Учебни планове.
Обучение в чужбина: За получаването на двойна диплома е необходимо студентът да е придобил 30 точки от партньорския университет OVGU Магдебург.

ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО
След успешно завършване на магистратурата могат да се търсят позиции с дейности в програмирането или развитието (създаването) на софтуер, а също така като мрежов администратор или IT-консултант.

Магистратурата по „Стопанско управление“ ще ти помогне да изостриш твоя предприемачески поглед. Ще се научиш да вземаш решения позовавайки се на различни аналитични методи както и да развиваш и оценяваш стратегии. В рамките на учебния процес ще придобиете освен компетенции за ръководене и комуникации, така също и знания в областите „право“, „контролинг“ и „икономика“.

Дипломиране: като Магистър по бизнес администрация

Освен българската се получава и немска диплома на FOM – Essen при успешно завършване на обучението в България.
Време на обучение: 5 семестъра

НАЧАЛО НА СЛЕДВАНЕТО

Приемни изпити: както за всички факултети на ТУ-София
Проверка на нивото на немски език: Немска матура, изпит по немски език ниво II, ZOP или TestDaF

Следване: Подробности за протичане на следването прочетете в секция Нормативни документи › Учебни планове.
Обучение в чужбина: За получаването на двойна диплома е необходимо студентът да е придобил 30 точки от партньорския университет FOM.

ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО
След успешно завършване на магистърската степен ще имате възможност, наред с други неща, да съветвате компаниите относно технологичните разработки или да анализирате и оптимизирате бизнес модели.