2017

Студенти

1990

Основан

7

Специалности

4

Научни проекта


Силно образование

Обучението във FDIBA се финансира от Германската служба за академичен обмен (DAAD). Обучението във FDIBA се провежда на немски език. Перспективите за кариера на завършилите са особено добри, не само поради отличните им познания по немски език, но и поради широките основни знания, които са придобили в областта на компютърните науки, машиностроенето, мехатрониката и бизнес администрацията. Интердисциплинарните знания и умения гарантират на завършилите голяма гъвкавост при старта на професионалната им кариера. Моделът на обучение и учебните програми са разработени в тясно сътрудничество с германските университети-партньори, съгласно високи критерии за качество: Технологичен институт Карлсруе (KIT), Технически университет в Брауншвайг, Университет на Ото-фон-Герике в Магдебург (OVGU), Висше училище по Икономика и управление – Есен.