Building-10B

FDIBA подкрепя своите студенти и посредством по-специалното и разнообразно оборудване. Разполагаме с няколко модерно оборудвани компютърни зали, в читалнята на библиотеката също има компютри на разположение на студентите. Лабораториите със своята специфика създават възможност за практическото прилагане на теоретичните знания. В допълнение, университетският WiFi може да се използва и във вашия дом чрез VPN Client. Студентите на FDIBA получават свой собствен имейл акаунт и могат да използват пакета Student Office 365.

Библиотеката на FDIBA (блок 10, етаж 2) е достъпна за студенти, преподаватели и служители на факултета. Фондът ѝ обхваща 10000 тома книги, периодични издания, речници и наръчници. Читалнята ѝ е оборудвана с 10 компютъра.

Ползването на библиотеката става след регистрация през intranet или на място.

Студентите от FDIBA могат да ползват и библиотеката на ТУ – София.
Повече информация: www.library.tu-sofia.bg

Оборудването на учебните лаборатории на FDIBA непрекъснато се модернизира. Материалните ресурси за това се предоставят от Германската страна чрез Немската служба за академичен обмен.


През последните 20 години повече от 1,5 милиона евро са похарчени за литература и техническо оборудване. Студентите могат да ползват три компютърни зали, оборудвани със съвременни компютри и работни станции.

materialna_baza

» Списък с лабораториите

Лаборатория по Материалознание: зала 3206

Лаборатория по физика: зала 10308

Лаборатория по якост и съпротивление на материалите: зала 1111

Лаборатория по измервателна и автоматизационна техника: зала 9301

Лаборатория по Електротехника: зала 12545

Лаборатория по Електроника: зала 1531

Лаборатория „Технология на производството“: зала 4126

Лаборатория „Металорежещи машини“: зала 3114

Лаборатория „Двигатели с вътрешно горене„: зала 9112