Германската служба за академичен обмен (DAAD) предлага една широка гама от стипендии както за студенти така и за преподаватели.

Тук предлагаме един преглед (обзор) за следването в Германия както и възможните специалности.

» Цялата информация на едно място
Съществуват много възможности за финансово подпомагане на престоя в Германия с цел обучение. DAAD предлага различни възможности за следване, докторантура и разработване и атимулиране на работенето в мрежа. Предлагаме обзор на тези възможности както на на немски и английски език.

Стипендиите, отпускани от DAAD, могат да се търсят директно в базата данни на DAAD.

Указание: Трябва стриктно да се спазват сроковете за кандидатстване, които може да се намерят на съответната страница.

» Обзор
Тук ще намерите преглед на възможностите за финансиране за престой в чужбина чрез DAAD.

За обучаващи се в степен бакалавър и магистър:

Подкрепа от DAAD за намиране на подходяща специалност ще получиш и от „университетския компас“.


Обучаващите се докторанти, пост-докторанти и млади научни работници:

  • Стипендия за подпомагане на изследователски проекти като част от докторска работа за период от време – от 1 до 6 месеца- в зависимост от проекта и работната програма.
  • Стипендия за подпомагане на изследователски проекти като част от докторска работа за период от време – от 7 до 12 месеца- в зависимост от проекта и работната програма
  • Изследователска стипендия за докторска работа с продължителност до две години с ръководители от две националности

Федералното министерство на образованието и научните изследвания предлага тук преглед на възможностите за планиране на изследователски престой в Германия.


Университетски преподаватели и научни:

  • Насърчаване на кратковременен изследователски престой на университетски преподаватели и учени с цел насърчаване на обменът на опит и съвместната работа в мрежа.

DAAD-алумни:

Съветите за писане на добро мотивационно писмо или изследователски синопсис за заявлението, които също се предоставят директно от DAAD, са полезни при кандидатстване за финансиране за престой в чужбина.

Други програми за стипендии, независими от DAAD, са например: