Aleksieva
Алексиева-Петрова Аделина, Доц. д-р
Лектор


Кабинет:
3311А

Приемно време:
(online - с предварителна уговорка)


Тел.: +359 88 655 2652
aaleksieva@tu-sofia.bg

Sofia Angelova
Ангелова София, Д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3162
sofia_angelova@tu-sofia.bg

Андреев Огнян, Проф. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2994
oandre@tu-sofia.bg

Антонова Мария
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3090
maria.antonova@fdiba.tu-sofia.bg

Астинов Иларио, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3774
ila@tu-sofia.bg

Ivajlo Atanasov
Атанасов Ивайло, Доц. д-р
Преподавател

Тел.: +359 32 659729
ivo_atan@tu-plovdiv.bg

Stela Vetova
Ветова-Иванова Стела, Ph.D.
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3471
svetova@fdiba.tu-sofia.bg

Ганев Борислав, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3336
b_ganev@tu-sofia.bg

Ганкова - Иванова Цветелина, Доц. д-р
Преподавател
Einführung in die VWL
Mikroökonomik und Makroökonomik
Einführung in die BWL

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 87 936 2845
tsvetelina.gankova@fdiba.tu-sofia.bg

Генадиева Цвете
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3090
tzvete.genadieva@fdiba.tu-sofia.bg

Георгиев Веселин, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2192
veg@tu-sofia.bg

Marin Georgiev
Георгиев Марин, Доц. д-р инж.
Преподавател

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3893
marin.georgiev@fdiba.tu-sofia.bg

Георгиев Методи, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2940
georgievmg@tu-sofia.bg

Veska Georgieva
Георгиева Веска, Проф. д-р инж.
Лектор


Кабинет:
1251

Приемно време:
Че 11:30-13:00 ч.
Пе 11:30-13:00 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 88 655 3293
vgeorgieva@fdiba.tu-sofia.bg

Elitsa Gieva
Гиева Елица, Доц. д-р
Преподавател


Кабинет:
1339A

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3547
gieva@tu-sofia.bg

Vasil Galabov
Гълъбов Васил, Доц. д-р инж.
Декан


Тел.: +359 2 965 3211
vasil.galabov@fdiba.tu-sofia.bg


2022 - декан на FDIBA

2021 септември –декември - временно изпълняващ длъжността „декан на FDIBA“

2012 -2021 - заместник-декан FDIBA; „Общо машиностроене, мехатроника и информатика“

2013 – ръководител на лаборатория „Биоинформатика“, „София Тех Парк“

Специализация в Interacoustics AD, Assens – Дания

1999 – защита на дисертация в областта „Системата ЧОВЕК – МАШИНА“; ТУ-София

Mina Daskalova
Даскалова Мина, Доц. д-р
Преподавател


Кабинет:
3606

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 899 177 026
minadaskalova@tu-sofia.bg

Димова Биляна, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3111
bdimova@tu-sofia.bg

Долапчиев Ивайло, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3189
ivailodo@tu-sofia.bg

Енев Станислав, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3941
enev@tu-sofia.bg

Ефремов Александър, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3927
alefremov@tu-sofia.bg

Златева Мерима, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2209
Тел.: +359 2 965 2509
mzlat@tu-sofia.bg

Ivanov
Иванов Владислав, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3885
vvi@tu-sofia.bg

Иванов Иван
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2041
iei@tu-sofia.bg

Иванова Десислава, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3379
d_ivanova@tu-sofia.bg

Svetla Vassileva
Иванова-Василева Светла, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3233
vassileva@fdiba.tu-sofia.bg

Velko Ilchev
Илчев Велко, Доц. д-р
Зам. декан ИНФ/СтИнф


Тел.: +359 2 965 3082
velko.iltchev@fdiba.tu-sofia.bg

Калчева-Йовкова Елена, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2442
elena@tu-sofia.bg

Карамишев Христо, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2918
karamishev@tu-sofia.bg

Киров Борис, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3927
boris.kirov@tu-sofia.bg

Natalia Koleva
Колева Наталия, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 1431
nkoleva@tu-sofia.bg

Milena Krumova
Крумова Милена, Доц. д-р
Зам. декан Стопанско упрвление (СУ)

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тeл.: +359 2 965 3173
Тел.: +359 89 928 3987
mkrumova@tu-sofia.bg

Манолова Агата, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2274
amanolova@tu-sofia.bg

Krasimira Mancheva
Манчева-Байкова Красимира
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3090
kmancheva@fdiba.tu-sofia.bg

Marin Marinov
Маринов Марин, Проф. д-р
Директор ДУ

Лаборатория:
1503

Приемно време:
Вт 15:30-17:30 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2828
marin.marinov@fdiba.tu-sofia.bg

Маринчев Александър, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3264
amar@tu-sofia.bg

Мitropolitska
Митрополитска Валентина
Старши преподавател/ Английски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 558 1666
vmitropolitska@tu-sofia.bg

Михалев Михаил, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2898
mmihalev@tu-sofia.bg

Младен Младенов, Гл. ас. д-р
Помощник-декан по научната дейност


Тел.: +359  88 990 0045
mmladenov@fdiba.tu-sofia.bg

Ненова Мария, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
mvn@tu-sofia.bg

Тashko Нikolov
Николов Ташко, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3203
tan@tu-sofia.bg

Николова Камелия, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
Тел.: +359 89 223 2136
knikolova@fdiba.tu-sofia.bg

Ina Nikolova
Николова-Яaн Ина, Доц. д-р инж.
Преподавател

Кабинет:
10513

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3513
Jahn_ina@tu-sofia.bg

Dimitar Pavlov
Павлов Димитар, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2348
dpavlov@tu-sofia.bg

Georgi Pichurov
Пичуров Георги, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 558 6181
george@tu-sofia.bg

Sanel Purgich
Пургич Санел, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2932
spurgic@fdiba.tu-sofia.bg

Elena Radovanova
Радованова Елена, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2378
ear@abv.bg

Petko Sinapov
Синапов Петко, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3393
p_sinapov@tu-sofia.bg

Stanka Murdjeva
Станка Мурджева
Старши преподавател
Съветник по въпроси TestDaf


Приемно време:
Ср 8:30-11:30
Предварителна уговорка

Кабинет: 10209

Тел.: +359 88 642 2235
stanka.murdzheva@fdiba.tu-sofia.bg

Софийски Университе – Следване; висше образование „Немска

Преподавател в Немска езикова гимназия в гр.Хасково

1987 г. до сега – ТУ-София; преподавател по чужди езици „Немски език“

1995 – 2005 г. ръководител на катедра за немски, френски, руски и български език

2001 до сега Представител на TestDaF за България

Stefan Stefanov
Стефанов Стефан, Проф. д-р
Преподавател по Интелектуална собственост


Кабинет:
4510 А

Приемно време:
Вт 10:00-11:30 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3693
Stefan.stefanov@fdiba.tu-sofia.bg

Lachezar Stoev
Стоев Лъчезар, Проф. д-р инж.
Лектор


Кабинет:
3515

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3919
lstoev@tu-sofia.bg

Трифонов Венцислав, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
vgt@tu-sofia.bg

Хотмар Александър Йозеф, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)

Spilko Hubenov
Хубенов Спилко, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2710
s_hubenov@tu-sofia.bg

Aleksandar Cenov

Тел.: +359 88 655 4410
aleksandar.tsenov@fdiba.tu-sofia.bg

Dimo Chotrov
Чотров Димо, Гл. ас. д-р
Преподавател


Кабинет:
2400А

Лаборатория Виртуална реалност:
3109


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2442
dimo.chotrov@fdiba.tu-sofia.bg

Georgi Janachkov
Яначков Георги, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2710
gyanachkov@tu-sofia.bg

Achten Sandra, Kurs: Makroökonomik


ТУ Брауншвайг
s.achten@tu-braunschweig.de

Afsharian Mohsen, Kurs: Controlling


ТУ Брауншвайг
m.afsharian@tu-bs.de

Bosker Joost Mathis, Kurs: Finanzmanagement


ТУ Брауншвайг
j.bosker@tu-braunschweig.de

Bräunig Günther, Kurs: Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung


KИТ Карлсруе

Buntrock Matthias, Kurs: Strategisches Management und Management Seminar

Döhner Maximilian, Dr.
DAAD лектор/ Преподавател по немски


maximilian.doehner@fdiba.tu-sofia.bg

Ebeling Dennis, Kurs: Makroökonomik


ТУ Браушвайг
dennis.ebeling@tu-braunschweig.de

Fiedler Malte, Kurs: Strategisches Marketing


ТУ Брауншвейг
malte.fiedler@tu-braunschweig.de

Goeke Michael, Kurs: Makroikonomik


ФОМ Есен
michael.goeke@fom.de

Hermanns Jeanette, Kurs: Decision Support Management


TU Braunschweig
j.hermanns@tu-bs.de

Heyder Ulrich, Kurs: Projekt Management


ТУ Брауншвайг
heyderulrich@gmail.com

Jung Marc, Kurs: Finanzmanagement


ТУ Браунщвайг
marc.jung@tu-braunschweig.de

Klüver Philipp, Kurs: Controlling


ТУ Брауншвайг
p.kluever@tu-braunschweig.de

Meyer Michael, Kurs: Informationsmanagement und E-Business


ТУ Брауншвайг
m.meyer@tu-braunschweig.de

Mittwollen Martin, Kurs: Grundlagen der technischen Logistik


КИТ Карлсруе
martin.mittwollen@kit.edu

Neumann Saavedra Bruno Albert, Kurs: Decision Support Management


ТУ Брауншвайг
b.neumann-saavedra@tu-braunschweig.de

Pieper Nadine, Kurs: E-Dienstleistung


ТУ Брауншвайг
n.pieper@tu-braunschweig.de

Piering Lorenz, Kurs: ReWe 1-Kurs


ТУ Брауншвайг

Riedel Klaus, IT Projekt


Собственик, партньор, Agile Transformer, Blubito AG

Seitz Jan, Kurs: ReWe 1


Университет Байройт
jan.seitz@uni-bayreuth.de

Staiger Anna-Maria, Kurs: Strategisches Marketing


ТУ Брауншвайг
a.staiger@tu-braunschweig.de

Steffen Johannes, Proseminar


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург

Thies Christian, Kurs: Produktionsmanagement


ТУ Брауншвайг
ch.thies@tu-braunschweig.de

Timo Strohmann, Kurs: Informationsmanagement und E-Business


ТУ Брауншвайг
t.strohmann@tu-braunschweig.de

Toennies Klaus, Kurs: Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург
klaus.toennies@ovgu.de

Wiedemann Tomas, Kurs: Einführung in die Wirtschaftsinformatik


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург

Winter Felix, Kurs: Rechnungswesen II – Kostenrechnung, ReWE 2


ТУ Брауншвайг
felix.winter@uni-bayreuth.de

Burkhardt
Буркхард Нобърт, Почетен професор

Ноември 2018

Kurs: Grundlagen der Konstruktion

KИТ Карлсруе
norbert.burkardt@kit.edu

Kluwe
Клуве Матиас, Почетен проф. д-р

Ноември 2017

Kurs: Grundlagen der Mess- und Regeltechnik,
Dynamik von Anlagen und Regeleinrichtungen

КИТ Карлсруе
mathias.kluwe@kit.edu

Achten Sandra, Kurs: Makroökonomik


ТУ Брауншвайг
s.achten@tu-braunschweig.de

Afsharian Mohsen, Kurs: Controlling


ТУ Брауншвайг
m.afsharian@tu-bs.de

Bosker Joost Mathis, Kurs: Finanzmanagement


ТУ Брауншвайг
j.bosker@tu-braunschweig.de

Bräunig Günther, Kurs: Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung


KИТ Карлсруе

Buntrock Matthias, Kurs: Strategisches Management und Management Seminar

Döhner Maximilian, Dr.
DAAD лектор/ Преподавател по немски


maximilian.doehner@fdiba.tu-sofia.bg

Ebeling Dennis, Kurs: Makroökonomik


ТУ Браушвайг
dennis.ebeling@tu-braunschweig.de

Fiedler Malte, Kurs: Strategisches Marketing


ТУ Брауншвейг
malte.fiedler@tu-braunschweig.de

Goeke Michael, Kurs: Makroikonomik


ФОМ Есен
michael.goeke@fom.de

Hermanns Jeanette, Kurs: Decision Support Management


TU Braunschweig
j.hermanns@tu-bs.de

Heyder Ulrich, Kurs: Projekt Management


ТУ Брауншвайг
heyderulrich@gmail.com

Jung Marc, Kurs: Finanzmanagement


ТУ Браунщвайг
marc.jung@tu-braunschweig.de

Klüver Philipp, Kurs: Controlling


ТУ Брауншвайг
p.kluever@tu-braunschweig.de

Meyer Michael, Kurs: Informationsmanagement und E-Business


ТУ Брауншвайг
m.meyer@tu-braunschweig.de

Mittwollen Martin, Kurs: Grundlagen der technischen Logistik


КИТ Карлсруе
martin.mittwollen@kit.edu

Neumann Saavedra Bruno Albert, Kurs: Decision Support Management


ТУ Брауншвайг
b.neumann-saavedra@tu-braunschweig.de

Pieper Nadine, Kurs: E-Dienstleistung


ТУ Брауншвайг
n.pieper@tu-braunschweig.de

Piering Lorenz, Kurs: ReWe 1-Kurs


ТУ Брауншвайг

Riedel Klaus, IT Projekt


Собственик, партньор, Agile Transformer, Blubito AG

Seitz Jan, Kurs: ReWe 1


Университет Байройт
jan.seitz@uni-bayreuth.de

Staiger Anna-Maria, Kurs: Strategisches Marketing


ТУ Брауншвайг
a.staiger@tu-braunschweig.de

Steffen Johannes, Proseminar


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург

Thies Christian, Kurs: Produktionsmanagement


ТУ Брауншвайг
ch.thies@tu-braunschweig.de

Timo Strohmann, Kurs: Informationsmanagement und E-Business


ТУ Брауншвайг
t.strohmann@tu-braunschweig.de

Toennies Klaus, Kurs: Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург
klaus.toennies@ovgu.de

Wiedemann Tomas, Kurs: Einführung in die Wirtschaftsinformatik


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург

Winter Felix, Kurs: Rechnungswesen II – Kostenrechnung, ReWE 2


ТУ Брауншвайг
felix.winter@uni-bayreuth.de

Aleksieva
Алексиева-Петрова Аделина, Доц. д-р
Лектор


Кабинет:
3311А

Приемно време:
(online - с предварителна уговорка)


Тел.: +359 88 655 2652
aaleksieva@tu-sofia.bg

Sofia Angelova
Ангелова София, Д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3162
sofia_angelova@tu-sofia.bg

Андреев Огнян, Проф. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2994
oandre@tu-sofia.bg

Антонова Мария
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3090
maria.antonova@fdiba.tu-sofia.bg

Астинов Иларио, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3774
ila@tu-sofia.bg

Ivajlo Atanasov
Атанасов Ивайло, Доц. д-р
Преподавател

Тел.: +359 32 659729
ivo_atan@tu-plovdiv.bg

Burkhardt
Буркхард Нобърт, Почетен професор

Ноември 2018

Kurs: Grundlagen der Konstruktion

KИТ Карлсруе
norbert.burkardt@kit.edu

Boeme
Бьоме Хелмут, Д-р хонорис кауза

Юни 1995

Wauer
Вауер Йорг, Д-р хонорис кауза

Май 2004

Stela Vetova
Ветова-Иванова Стела, Ph.D.
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3471
svetova@fdiba.tu-sofia.bg

Wittenburg
Витенбург Иенс, Д-р хонорис кауза

Март 2000

Ганев Борислав, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3336
b_ganev@tu-sofia.bg

Ганкова - Иванова Цветелина, Доц. д-р
Преподавател
Einführung in die VWL
Mikroökonomik und Makroökonomik
Einführung in die BWL

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 87 936 2845
tsvetelina.gankova@fdiba.tu-sofia.bg

Генадиева Цвете
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3090
tzvete.genadieva@fdiba.tu-sofia.bg

Георгиев Веселин, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2192
veg@tu-sofia.bg

Marin Georgiev
Георгиев Марин, Доц. д-р инж.
Преподавател

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3893
marin.georgiev@fdiba.tu-sofia.bg

Георгиев Методи, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2940
georgievmg@tu-sofia.bg

Veska Georgieva
Георгиева Веска, Проф. д-р инж.
Лектор


Кабинет:
1251

Приемно време:
Че 11:30-13:00 ч.
Пе 11:30-13:00 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 88 655 3293
vgeorgieva@fdiba.tu-sofia.bg

Elitsa Gieva
Гиева Елица, Доц. д-р
Преподавател


Кабинет:
1339A

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3547
gieva@tu-sofia.bg

Groelich
Грйолих Петер, Почетен проф. д-р

Август 2015

Семинар: Recht

ТУ Хановър
greulich@jura.uni-hannover.de

Vasil Galabov
Гълъбов Васил, Доц. д-р инж.
Декан


Тел.: +359 2 965 3211
vasil.galabov@fdiba.tu-sofia.bg


2022 - декан на FDIBA

2021 септември –декември - временно изпълняващ длъжността „декан на FDIBA“

2012 -2021 - заместник-декан FDIBA; „Общо машиностроене, мехатроника и информатика“

2013 – ръководител на лаборатория „Биоинформатика“, „София Тех Парк“

Специализация в Interacoustics AD, Assens – Дания

1999 – защита на дисертация в областта „Системата ЧОВЕК – МАШИНА“; ТУ-София

Mina Daskalova
Даскалова Мина, Доц. д-р
Преподавател


Кабинет:
3606

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 899 177 026
minadaskalova@tu-sofia.bg

Димова Биляна, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3111
bdimova@tu-sofia.bg

Diter
Дитер Арнолд, Д-р хонорис кауза

Февруари 1998

Долапчиев Ивайло, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3189
ivailodo@tu-sofia.bg

Енев Станислав, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3941
enev@tu-sofia.bg

Ефремов Александър, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3927
alefremov@tu-sofia.bg

Златева Мерима, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2209
Тел.: +359 2 965 2509
mzlat@tu-sofia.bg

Ivanov
Иванов Владислав, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3885
vvi@tu-sofia.bg

Иванов Иван
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2041
iei@tu-sofia.bg

Иванова Десислава, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3379
d_ivanova@tu-sofia.bg

Иванова Стефания
Канцелария

Кабинет:
10212

Приемно време:
10:00-12:00 ч.
13:00-15:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3094
stefania.ivanova@fdiba.tu-sofia.bg

Svetla Vassileva
Иванова-Василева Светла, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3233
vassileva@fdiba.tu-sofia.bg

Velko Ilchev
Илчев Велко, Доц. д-р
Зам. декан ИНФ/СтИнф


Тел.: +359 2 965 3082
velko.iltchev@fdiba.tu-sofia.bg

ИТ отдел
Изграждане и поддръжка на ИТ инфраструктурата на FDIBA


При технически проблеми:
servicedesk@fdiba.tu-sofia.bg

Йорданов Йордан, Маг. инж.
Директор IT Отдел


Тел.: +359 88 812 2223
yordan.yordanov@fdiba.tu-sofia.bg

DYordanova
Йорданова Десислава, Маг. инж.
Експерт маркетинг

Тел.: +359 88 470 9009
dessislava.yordanova@fdiba.tu-sofia.bg

Maria Kalcheva
Калчева Мария
Координатор

Кабинет:
10513

Приемно време:
10:00-12:00 ч.
13:00-15:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3173
maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg

Калчева-Йовкова Елена, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2442
elena@tu-sofia.bg

Карамишев Христо, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2918
karamishev@tu-sofia.bg

Киров Борис, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3927
boris.kirov@tu-sofia.bg

Kluwe
Клуве Матиас, Почетен проф. д-р

Ноември 2017

Kurs: Grundlagen der Mess- und Regeltechnik,
Dynamik von Anlagen und Regeleinrichtungen

КИТ Карлсруе
mathias.kluwe@kit.edu

Natalia Koleva
Колева Наталия, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 1431
nkoleva@tu-sofia.bg

Milena Krumova
Крумова Милена, Доц. д-р
Зам. декан Стопанско упрвление (СУ)

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тeл.: +359 2 965 3173
Тел.: +359 89 928 3987
mkrumova@tu-sofia.bg

Peter Lang
Ланг Франц Петер, Д-р хонорис кауза

Април 2004

Манолова Агата, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2274
amanolova@tu-sofia.bg

Krasimira Mancheva
Манчева-Байкова Красимира
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3090
kmancheva@fdiba.tu-sofia.bg

Marin Marinov
Маринов Марин, Проф. д-р
Директор ДУ

Лаборатория:
1503

Приемно време:
Вт 15:30-17:30 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2828
marin.marinov@fdiba.tu-sofia.bg

Маринчев Александър, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3264
amar@tu-sofia.bg

Мitropolitska
Митрополитска Валентина
Старши преподавател/ Английски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 558 1666
vmitropolitska@tu-sofia.bg

Михалев Михаил, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2898
mmihalev@tu-sofia.bg

Младен Младенов, Гл. ас. д-р
Помощник-декан по научната дейност


Тел.: +359  88 990 0045
mmladenov@fdiba.tu-sofia.bg

Moewes
Мьовес Харо, Д-р хон. кауза

Ноември 2020

Ненова Мария, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
mvn@tu-sofia.bg

Тashko Нikolov
Николов Ташко, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3203
tan@tu-sofia.bg

Николова Камелия, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
Тел.: +359 89 223 2136
knikolova@fdiba.tu-sofia.bg

Ina Nikolova
Николова-Яaн Ина, Доц. д-р инж.
Преподавател

Кабинет:
10513

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3513
Jahn_ina@tu-sofia.bg

Ovcharova
Овчарова Живка, Д-р хонорис кауза

Юли 2011

Dimitar Pavlov
Павлов Димитар, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2348
dpavlov@tu-sofia.bg

Georgi Pichurov
Пичуров Георги, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 558 6181
george@tu-sofia.bg

Sanel Purgich
Пургич Санел, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2932
spurgic@fdiba.tu-sofia.bg

Elena Radovanova
Радованова Елена, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2378
ear@abv.bg

rozeva
Розева Анна, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2356
arozeva@tu-sofia.bg

Petko Sinapov
Синапов Петко, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3393
p_sinapov@tu-sofia.bg

Сиско Академия

Stanka Murdjeva
Станка Мурджева
Старши преподавател
Съветник по въпроси TestDaf


Приемно време:
Ср 8:30-11:30
Предварителна уговорка

Кабинет: 10209

Тел.: +359 88 642 2235
stanka.murdzheva@fdiba.tu-sofia.bg

Софийски Университе – Следване; висше образование „Немска

Преподавател в Немска езикова гимназия в гр.Хасково

1987 г. до сега – ТУ-София; преподавател по чужди езици „Немски език“

1995 – 2005 г. ръководител на катедра за немски, френски, руски и български език

2001 до сега Представител на TestDaF за България

DStancheva
Станчева Детелина
Офис при деканата

Приемно време:
10:00-12:00 ч.
13:00-15:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3213
detelina.stancheva@fdiba.tu-sofia.bg

Stefan Stefanov
Стефанов Стефан, Проф. д-р
Преподавател по Интелектуална собственост


Кабинет:
4510 А

Приемно време:
Вт 10:00-11:30 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3693
Stefan.stefanov@fdiba.tu-sofia.bg

Lachezar Stoev
Стоев Лъчезар, Проф. д-р инж.
Лектор


Кабинет:
3515

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3919
lstoev@tu-sofia.bg

Трифонов Венцислав, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
vgt@tu-sofia.bg

Hentze
Хенце Йоахим, Д-р хонорис кауза

Януари 1998

Хотмар Александър Йозеф, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)

Emil Hristov
Христов Емил, Маг.
Библиотекар


Тел.: +359 2 965 3792
emil.hristov@fdiba.tu-sofia.bg

Spilko Hubenov
Хубенов Спилко, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2710
s_hubenov@tu-sofia.bg

Aleksandar Cenov

Тел.: +359 88 655 4410
aleksandar.tsenov@fdiba.tu-sofia.bg

Dimo Chotrov
Чотров Димо, Гл. ас. д-р
Преподавател


Кабинет:
2400А

Лаборатория Виртуална реалност:
3109


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2442
dimo.chotrov@fdiba.tu-sofia.bg

Georgi Janachkov
Яначков Георги, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2710
gyanachkov@tu-sofia.bg