Кооперирането с германските партньорски университети по проекта е обвързано с определени специалности. Университетите са разположени в различни градове в Германия. За всеки университет има компетентно лице, което коже да отговори на вашите въпроси.

KIT – ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ – КАРЛСРУЕ

KIT е един от единадесетте университета в Германия категоризирани „с отлични постижения“.

Специалност: Мехатроника и информационна техника с образователни степени (бакалавър и магистър)

Ръководител на проекта: Почетен проф. д-р Клуве Матиас

Координатор на проекта: Томас Гелрих


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – БРАУНШВАЙГ
Техническият университет е академичният център на най-активния изследователски регион на Европа.

Специалност: Технологично ориентиран маркетинг/ Индустриален мениджмънт с образователна степен (магистър)
Ръководител на проекта: Проф. д-р Маркус Лудвиг

Координатор на проекта: Йонас Клерхе

FOM – УНИВЕРСИТЕТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
С над 55000 студенти университетът е най-големият частен университет в Германия със седалище в гр. Есен. Той предлага обучение с образователна степен „бакалавър“ и „магистър“ за служители в 33 университетски центрове.

Kooperationsstudiengang: Магистърска програма по бизнес-администрация
Ръководител на проекта: Проф д-р Михаел Гьоке
Координатор на проекта: Герит Ландхер

УНИВЕРСИТЕТ „ОТТО ФОН ГЕРИКЕ“- МАГДЕБУРГ
Университетът „Отто фон Герике“- Магдебург се свързва с прилагането на научни методи, стремеж към иновации и поемането на социална отговорност

Специалности: Компютърни науки (информатика) с образователни степени (бакалавър и магистър), стопанска информатика (бакалавър)
Ръководител на проекта: Д-р фил. Нойхаус
Координатор на проекта: Хана Мут