TU - Sofia

Факултетът за германско инженерно обучение и индустриален мениджмънт (FDIBA) е образователен и изследователски център, предлагащ висше образование на немски език за мотивирани, международно ориентирани и предприемачески мислещи младежи. FDIBA се самоопределя като динамичен “летящ факултет” с преподаватели от България, от немските партньорски университети и от индустрията.За качеството и продуктивността на обучението във факултета FDIBA се ръководим от стандартите на немските партньорски университети.Така се постига разнообразие на курсовете по отношение на учебните дисциплини, тяхната интердисциплинарност и професионална ориентираност и непрекъснатото им развива в съответствие с изискванията и потребностите.

Ориентацията към различни немски университети води до много разнообразна и непрекъснато подобряваща се гама от предлагани области на обучение. Учебните програми, както и изследователските проекти в рамките на следдипломната програма дават възможност за подкрепени от DAAD престои в чужбина. Възможността за получаване на двойна диплома, която означава диплома за българска и немска образователна степен, изгражда мостове за успешна кариера в двете страни. Чрез работа в мрежа с немските партньорски университети и с икономиките в България и Германия, ние се учим един от друг и даваме устойчив принос за интеграцията и по-нататъшното развитие на България в Европа.

Ние даваме устойчив принос за интеграцията и по-нататъшното развитие на България в Европа.

– FDIBA