Ако желаете да участваме в мероприятие, радио или телевизионно предаване или предпочитате да предоставим материали за тях, се свържете с нас. Ще се радваме да обсъдим възможностите и начините да се включим!