Team

Във FDIBA с вашето обучение и за по-нататъшното ви развитие се ангажират заедно български и немски преподаватели. Основният колектив от български лектори е добре запознат с българо-немската концепция за обучение. Същият се радва на подкрепа и разширяване от страна на немските партниращи университети. Чрез редовен международен обмен на обучаващите се, той съблюдава за резултатите от изследователската дейност.

» При нужда от информация
Компетентни служители от студентската канцелария са на разположение за отговор на вашите въпроси във връзка организацията на обучението както и ще ви съдействат за контакт с преподаватели.