Сравнение в европейски мащаби показва, че следването в Германия не е много скъпо. Това съществено е свързано с липсата на студентски такси.

Средните месечни разходи за живеене в Германия (без студентски такси) е в рамките на 763 Евро. Трябва да се прибавят и транспортните разходи, които са в зависимост от разстоянието са за пресметнати за един семестър.

» Разбивка на средните разходи за следване в Германия

 • € 100-400 семестриална такса(подкрепа от студентския съюз и студентското самоуправление, подкрепа за обществения транспорт за късите дистанции)
 • € 332 среден месечен наем
  • В големите градове той може да е по-висок
  • За студентските общежития и споделените квартири може да са доста по-изгодни от самостоятелни квартири
 • € 154 средни разходи за прехрана
 • € 108 средни разходи за вноски за здравно осигуряване
 • € 65 средни разходи свързани със свободното време
 • € 32 средни разходи за комуникационни
 • € 48 средни разходи за облекло
 • € 24 средни разходи за материали и литература, свързани с обучението