Днес FDIBA е утвърдена немско-българска институция, която благодарение на модерното си езиково и техническо обучение и отлични изследвания е от голямо значение не само за България и немскоговорящия регион, но и за Югоизточна Европа. и съседните региони като катализатор за икономически и културни отношения е. В същото време тя трябва да насърчава и разпространява немската концепция за дуално обучение чрез комбиниране на професионална практика и обучение.

– Д-р хон. кауза Ланг Франц Петер

През изминалите вече над 30 години, за особени заслуги за развитието и утвърждаването на FDIBA, Технически университет – София присъди почет­ните звания “Доктор хонорис кауза“ и “Почетен професор“ на следните светли личности:

Moewes
Мьовес Харо, Д-р хон. кауза

Ноември 2020

Burkhardt
Буркхард Нобърт, Почетен професор

Ноември 2018

Kurs: Grundlagen der Konstruktion

KИТ Карлсруе
norbert.burkardt@kit.edu

Kluwe
Клуве Матиас, Почетен проф. д-р

Ноември 2017

Kurs: Grundlagen der Mess- und Regeltechnik,
Dynamik von Anlagen und Regeleinrichtungen

КИТ Карлсруе
mathias.kluwe@kit.edu

Groelich
Грйолих Петер, Почетен проф. д-р

Август 2015

Семинар: Recht

ТУ Хановър
greulich@jura.uni-hannover.de

Ovcharova
Овчарова Живка, Д-р хонорис кауза

Юли 2011

Wauer
Вауер Йорг, Д-р хонорис кауза

Май 2004

Peter Lang
Ланг Франц Петер, Д-р хонорис кауза

Април 2004

Wittenburg
Витенбург Иенс, Д-р хонорис кауза

Март 2000

Diter
Дитер Арнолд, Д-р хонорис кауза

Февруари 1998

Hentze
Хенце Йоахим, Д-р хонорис кауза

Януари 1998

Boeme
Бьоме Хелмут, Д-р хонорис кауза

Юни 1995