Адрес:
Технически Университет - София
FDIBA (ФаГИОПМ)
София 1756, бул. Климент Охридски 8
Блок 10, Етаж 2

Телефон: +359 2 965 321

Е-поща: contact@fdiba.tu-sofia.bg

Достъп:
Автобуси - 280 и 94, сприка ж.к. Дървеница.
Метро - метростанция Г. М. Димитров.
Личен транспорт - пред сградата на факултета има ограничен брой паркоместа.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-administration.php on line 51

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-administration.php on line 52

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-administration.php on line 61

Колчева Гергана
Канцелария

Кабинет:
10212

Приемно време:
10:00-12:00 ч.Тел.: +359 2 965 3094
gkolcheva@fdiba.tu-sofia.bg

ИТ отдел
Изграждане и поддръжка на ИТ инфраструктурата на FDIBA


При технически проблеми:
servicedesk@fdiba.tu-sofia.bg

Йорданов Йордан, Д-р инж.
Директор IT Отдел


Тел.: +359 88 812 2223
yordan.yordanov@fdiba.tu-sofia.bg

Керемидчиев Радослав
Канцелария

Кабинет:
10212

Приемно време:
10:00-12:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3094
radoslav.keremidchiev@fdiba.tu-sofia.bg

DStancheva
Станчева Детелина
Офис при деканата

Приемно време:
10:00-12:00 ч.
13:00-15:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3213
detelina.stancheva@fdiba.tu-sofia.bg

Ралица Янева
Янева Ралица;
Библиотекар


Тел.: +359 888409025
ralitsa.yaneva@fdiba.tu-sofia.bg

Vasil Galabov
Гълъбов Васил, Доц. д-р инж.
Декан


Тел.: +359 2 965 3211
vasil.galabov@fdiba.tu-sofia.bg


2022 - декан на FDIBA

2021 септември –декември - временно изпълняващ длъжността „декан на FDIBA“

2012 -2021 - заместник-декан FDIBA; „Общо машиностроене, мехатроника и информатика“

2013 – ръководител на лаборатория „Биоинформатика“, „София Тех Парк“

Специализация в Interacoustics AD, Assens – Дания

1999 – защита на дисертация в областта „Системата ЧОВЕК – МАШИНА“; ТУ-София

Velko Ilchev
Илчев Велко, Доц. д-р
Зам. декан ИНФ/СтИнф


Тел.: +359 2 965 3082
velko.iltchev@fdiba.tu-sofia.bg

Maria Kalcheva
Калчева Мария
Координатор

Кабинет:
10513

Приемно време:
10:00-12:00 ч.
13:00-15:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3173
maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg

Milena Krumova
Крумова Милена, Доц. д-р
Зам. декан Стопанско управление (СУ)

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тeл.: +359 2 965 3173
Тел.: +359 89 928 3987
mkrumova@tu-sofia.bg

Marin Marinov
Маринов Марин, Проф. д-р инж.
Декан

Кабинет:
10214

Приемно време:
с предварителна уговорка


Тел.: +359 2 965 3211
marin.marinov@fdiba.tu-sofia.bg

Boris Kirov, Assist. Prof. Dr.
Prodekan für Forschung


Тел.: +359  88 960 4145
boris.synthbio@gmail.com

Stefan Stefanov
Стефанов Стефан, Проф. д-р
Преподавател по Интелектуална собственост


Кабинет:
4510 А

Приемно време:
Вт 10:00-11:30 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3693
Stefan.stefanov@fdiba.tu-sofia.bg

Achten Sandra, Kurs: Makroökonomik


ТУ Брауншвайг
s.achten@tu-braunschweig.de

Afsharian Mohsen, Kurs: Controlling


ТУ Брауншвайг
m.afsharian@tu-bs.de

Bosker Joost Mathis, Kurs: Finanzmanagement


ТУ Брауншвайг
j.bosker@tu-braunschweig.de

Bräunig Günther, Kurs: Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung


KИТ Карлсруе

Buntrock Matthias, Kurs: Strategisches Management und Management Seminar

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-all.php on line 34

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-all.php on line 35

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-all.php on line 44

Библиотеката на FDIBA (блок 10, етаж 2) е достъпна за студенти, преподаватели и служители на факултета. Фондът ѝ обхваща 10000 тома книги, периодични издания, речници и наръчници. Читалнята ѝ е оборудвана с 10 компютъра.

Ползването на библиотеката става след регистрация през intranet или на място.

Студентите от FDIBA могат да ползват и библиотеката на ТУ - София.
Повече информация: www.library.tu-sofia.bg

Оборудването на учебните лаборатории на FDIBA непрекъснато се модернизира. Материалните ресурси за това се предоставят от Германската страна чрез Немската служба за академичен обмен.


През последните 20 години повече от 1,5 милиона евро са похарчени за литература и техническо оборудване. Студентите могат да ползват три компютърни зали, оборудвани със съвременни компютри и работни станции.

materialna_baza

» Списък с лабораториите

Лаборатория по Материалознание: зала 3206

Лаборатория по физика: зала 10308

Лаборатория по якост и съпротивление на материалите: зала 1111

Лаборатория по измервателна и автоматизационна техника: зала 9301

Лаборатория по Електротехника: зала 12545

Лаборатория по Електроника: зала 1531

Лаборатория „Технология на производството“: зала 4126

Лаборатория „Металорежещи машини“: зала 3114

Лаборатория „Двигатели с вътрешно горене„: зала 9112

Döhner Maximilian, Dr.
DAAD лектор/ Преподавател по немски


maximilian.doehner@fdiba.tu-sofia.bg

Ebeling Dennis, Kurs: Makroökonomik


ТУ Браушвайг
dennis.ebeling@tu-braunschweig.de

Fiedler Malte, Kurs: Strategisches Marketing


ТУ Брауншвейг
malte.fiedler@tu-braunschweig.de

Goeke Michael, Kurs: Makroikonomik


ФОМ Есен
michael.goeke@fom.de

Hermanns Jeanette, Kurs: Decision Support Management


TU Braunschweig
j.hermanns@tu-bs.de

Heyder Ulrich, Kurs: Projekt Management


ТУ Брауншвайг
heyderulrich@gmail.com

Jung Marc, Kurs: Finanzmanagement


ТУ Браунщвайг
marc.jung@tu-braunschweig.de

Klüver Philipp, Kurs: Controlling


ТУ Брауншвайг
p.kluever@tu-braunschweig.de

Marcel Clermont, Prof. Dr.
Kurs: Accounting and Controlling
TU Braunschweig


Tel.: 00493691629450
marcel.clermont@dhge.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meyer Michael, Kurs: Informationsmanagement und E-Business


ТУ Брауншвайг
m.meyer@tu-braunschweig.de

Mittwollen Martin, Kurs: Grundlagen der technischen Logistik


КИТ Карлсруе
martin.mittwollen@kit.edu

Neumann Saavedra Bruno Albert, Kurs: Decision Support Management


ТУ Брауншвайг
b.neumann-saavedra@tu-braunschweig.de

Pieper Nadine, Kurs: E-Dienstleistung


ТУ Брауншвайг
n.pieper@tu-braunschweig.de

Piering Lorenz, Kurs: ReWe 1-Kurs


ТУ Брауншвайг

Riedel Klaus, IT Projekt


Собственик, партньор, Agile Transformer, Blubito AG

Seitz Jan, Kurs: ReWe 1


Университет Байройт
jan.seitz@uni-bayreuth.de

Staiger Anna-Maria, Kurs: Strategisches Marketing


ТУ Брауншвайг
a.staiger@tu-braunschweig.de

Steffen Johannes, Proseminar


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург

Thies Christian, Kurs: Produktionsmanagement


ТУ Брауншвайг
ch.thies@tu-braunschweig.de

Timo Strohmann, Kurs: Informationsmanagement und E-Business


ТУ Брауншвайг
t.strohmann@tu-braunschweig.de

Toennies Klaus, Kurs: Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург
klaus.toennies@ovgu.de

Wiedemann Tomas, Kurs: Einführung in die Wirtschaftsinformatik


Университет “OTTO-VON-GUERICKE” Магдебург

Winter Felix, Kurs: Rechnungswesen II – Kostenrechnung, ReWE 2


ТУ Брауншвайг
felix.winter@uni-bayreuth.de

Aleksieva
Алексиева-Петрова Аделина, Доц. д-р
Лектор


Кабинет:
3311А

Приемно време:
(online - с предварителна уговорка)


Тел.: +359 88 655 2652
aaleksieva@tu-sofia.bg

Sofia Angelova
Ангелова София, Д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3162
sofia_angelova@tu-sofia.bg

Андреев Огнян, Проф. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2994
oandre@tu-sofia.bg

Антонова Мария
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3090
maria.antonova@fdiba.tu-sofia.bg

Астинов Иларио, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3774
ila@tu-sofia.bg

Ivajlo Atanasov
Атанасов Ивайло, Доц. д-р
Преподавател

Тел.: +359 32 659729
ivo_atan@tu-plovdiv.bg

Burkhardt
Буркхард Нобърт, Почетен професор

Ноември 2018

Kurs: Grundlagen der Konstruktion

KИТ Карлсруе
norbert.burkardt@kit.edu

Boeme
Бьоме Хелмут, Д-р хонорис кауза

Юни 1995

Wauer
Вауер Йорг, Д-р хонорис кауза

Май 2004

Stela Vetova
Ветова-Иванова Стела, Ph.D.
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3471
svetova@fdiba.tu-sofia.bg

Wittenburg
Витенбург Иенс, Д-р хонорис кауза

Март 2000

Ганев Борислав, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3336
b_ganev@tu-sofia.bg

Ганкова - Иванова Цветелина, Доц. д-р
Преподавател
Einführung in die VWL
Mikroökonomik und Makroökonomik
Einführung in die BWL

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 87 936 2845
tsvetelina.gankova@fdiba.tu-sofia.bg


Генадиева Цвете
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3090
tzvete.genadieva@fdiba.tu-sofia.bg

Георгиев Веселин, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2192
veg@tu-sofia.bg

Marin Georgiev
Георгиев Марин, Доц. д-р инж.
Преподавател

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3893
marin.georgiev@fdiba.tu-sofia.bg

Георгиев Методи, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2940
georgievmg@tu-sofia.bg

Veska Georgieva
Георгиева Веска, Проф. д-р инж.
Лектор


Кабинет:
1251

Приемно време:
Че 11:30-13:00 ч.
Пе 11:30-13:00 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 88 655 3293
vgeorgieva@fdiba.tu-sofia.bg


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-all.php on line 34

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-all.php on line 35

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/fdiba/wp-content/themes/customizr-child/templates/contacts/contact-all.php on line 44

Колчева Гергана
Канцелария

Кабинет:
10212

Приемно време:
10:00-12:00 ч.Тел.: +359 2 965 3094
gkolcheva@fdiba.tu-sofia.bg

Elitsa Gieva
Гиева Елица, Доц. д-р
Преподавател


Кабинет:
1339A

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3547
gieva@tu-sofia.bg

Groelich
Грйолих Петер, Почетен проф. д-р

Август 2015

Семинар: Recht

ТУ Хановър
greulich@jura.uni-hannover.de

Vasil Galabov
Гълъбов Васил, Доц. д-р инж.
Декан


Тел.: +359 2 965 3211
vasil.galabov@fdiba.tu-sofia.bg


2022 - декан на FDIBA

2021 септември –декември - временно изпълняващ длъжността „декан на FDIBA“

2012 -2021 - заместник-декан FDIBA; „Общо машиностроене, мехатроника и информатика“

2013 – ръководител на лаборатория „Биоинформатика“, „София Тех Парк“

Специализация в Interacoustics AD, Assens – Дания

1999 – защита на дисертация в областта „Системата ЧОВЕК – МАШИНА“; ТУ-София

Mina Daskalova
Даскалова Мина, Доц. д-р
Преподавател


Кабинет:
3606

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 899 177 026
minadaskalova@tu-sofia.bg

Димова Биляна, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3111
bdimova@tu-sofia.bg

Diter
Дитер Арнолд, Д-р хонорис кауза

Февруари 1998

Долапчиев Ивайло, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3189
ivailodo@tu-sofia.bg

Енев Станислав, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3941
enev@tu-sofia.bg

Ефремов Александър, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3927
alefremov@tu-sofia.bg

Златева Мерима, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2209
Тел.: +359 2 965 2509
mzlat@tu-sofia.bg

Ivanov
Иванов Владислав, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3885
vvi@tu-sofia.bg

Иванов Иван
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2041
iei@tu-sofia.bg

Иванова Десислава, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3379
d_ivanova@tu-sofia.bg

Svetla Vassileva
Иванова-Василева Светла, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3233
vassileva@fdiba.tu-sofia.bg

Velko Ilchev
Илчев Велко, Доц. д-р
Зам. декан ИНФ/СтИнф


Тел.: +359 2 965 3082
velko.iltchev@fdiba.tu-sofia.bg

ИТ отдел
Изграждане и поддръжка на ИТ инфраструктурата на FDIBA


При технически проблеми:
servicedesk@fdiba.tu-sofia.bg

Йорданов Йордан, Д-р инж.
Директор IT Отдел


Тел.: +359 88 812 2223
yordan.yordanov@fdiba.tu-sofia.bg

Maria Kalcheva
Калчева Мария
Координатор

Кабинет:
10513

Приемно време:
10:00-12:00 ч.
13:00-15:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3173
maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg

Калчева-Йовкова Елена, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2442
elena@tu-sofia.bg

Карамишев Христо, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 2918
karamishev@tu-sofia.bg

Керемидчиев Радослав
Канцелария

Кабинет:
10212

Приемно време:
10:00-12:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3094
radoslav.keremidchiev@fdiba.tu-sofia.bg

Киров Борис, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3927
boris.kirov@tu-sofia.bg

Kluwe
Клуве Матиас, Почетен проф. д-р

Ноември 2017

Kurs: Grundlagen der Mess- und Regeltechnik,
Dynamik von Anlagen und Regeleinrichtungen

КИТ Карлсруе
mathias.kluwe@kit.edu

Natalia Koleva
Колева Наталия, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 1431
nkoleva@tu-sofia.bg

Milena Krumova
Крумова Милена, Доц. д-р
Зам. декан Стопанско управление (СУ)

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тeл.: +359 2 965 3173
Тел.: +359 89 928 3987
mkrumova@tu-sofia.bg

Peter Lang
Ланг Франц Петер, Д-р хонорис кауза

Април 2004

Манолова Агата, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2274
amanolova@tu-sofia.bg

Krasimira Mancheva
Манчева-Байкова Красимира
Старши преподавател/ Немски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3090
kmancheva@fdiba.tu-sofia.bg

Marin Marinov
Маринов Марин, Проф. д-р инж.
Декан

Кабинет:
10214

Приемно време:
с предварителна уговорка


Тел.: +359 2 965 3211
marin.marinov@fdiba.tu-sofia.bg

Маринчев Александър, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3264
amar@tu-sofia.bg

Мitropolitska
Митрополитска Валентина
Старши преподавател/ Английски като чужд език


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 558 1666
vmitropolitska@tu-sofia.bg

Михалев Михаил, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2898
mmihalev@tu-sofia.bg

Boris Kirov, Assist. Prof. Dr.
Prodekan für Forschung


Тел.: +359  88 960 4145
boris.synthbio@gmail.com

Moewes
Мьовес Харо, Д-р хон. кауза

Ноември 2020

Ненова Мария, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
mvn@tu-sofia.bg

Тashko Нikolov
Николов Ташко, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3203
tan@tu-sofia.bg

Николова Камелия, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
Тел.: +359 89 223 2136
knikolova@fdiba.tu-sofia.bg

Ina Nikolova
Николова-Яaн Ина, Доц. д-р инж.
Преподавател

Кабинет:
10513

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3513
Jahn_ina@tu-sofia.bg

Ovcharova
Овчарова Живка, Д-р хонорис кауза

Юли 2011

Dimitar Pavlov
Павлов Димитар, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2348
dpavlov@tu-sofia.bg

Georgi Pichurov
Пичуров Георги, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 558 6181
george@tu-sofia.bg

Sanel Purgich
Пургич Санел, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2932
spurgic@fdiba.tu-sofia.bg

Elena Radovanova
Радованова Елена, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2378
ear@abv.bg

rozeva
Розева Анна, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2356
arozeva@tu-sofia.bg

Petko Sinapov
Синапов Петко, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 3393
p_sinapov@tu-sofia.bg

Сиско Академия

Stanka Murdjeva
Станка Мурджева
Старши преподавател
Съветник по въпроси TestDaf


Приемно време:
Ср 8:30-11:30
Предварителна уговорка

Кабинет: 10209

Тел.: +359 88 642 2235
stanka.murdzheva@fdiba.tu-sofia.bg

Софийски Университе – Следване; висше образование „Немска

Преподавател в Немска езикова гимназия в гр.Хасково

1987 г. до сега – ТУ-София; преподавател по чужди езици „Немски език“

1995 – 2005 г. ръководител на катедра за немски, френски, руски и български език

2001 до сега Представител на TestDaF за България

DStancheva
Станчева Детелина
Офис при деканата

Приемно време:
10:00-12:00 ч.
13:00-15:00 ч.


Тел.: +359 2 965 3213
detelina.stancheva@fdiba.tu-sofia.bg

Stefan Stefanov
Стефанов Стефан, Проф. д-р
Преподавател по Интелектуална собственост


Кабинет:
4510 А

Приемно време:
Вт 10:00-11:30 ч.
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3693
Stefan.stefanov@fdiba.tu-sofia.bg

Lachezar Stoev
Стоев Лъчезар, Проф. д-р инж.
Лектор


Кабинет:
3515

Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 2 965 3919
lstoev@tu-sofia.bg

Трифонов Венцислав, Доц. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2134
vgt@tu-sofia.bg

Hentze
Хенце Йоахим, Д-р хонорис кауза

Януари 1998

Хотмар Александър Йозеф, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)

Spilko Hubenov
Хубенов Спилко, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2710
s_hubenov@tu-sofia.bg

Aleksandar Cenov

Тел.: +359 88 655 4410
aleksandar.tsenov@fdiba.tu-sofia.bg

Dimo Chotrov
Чотров Димо, Гл. ас. д-р
Преподавател


Кабинет:
2400А

Лаборатория Виртуална реалност:
3109


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2442
dimo.chotrov@fdiba.tu-sofia.bg

Georgi Janachkov
Яначков Георги, Гл. ас. д-р
Преподавател


Приемно време:
(с предварителна уговорка)


Тел.: +359 89 223 2710
gyanachkov@tu-sofia.bg

Ралица Янева
Янева Ралица;
Библиотекар


Тел.: +359 888409025
ralitsa.yaneva@fdiba.tu-sofia.bg