Обучение

Да си студент в столицата на България и в същото време да имаш възможността чрез обучение в партньорски  университети в Германия да получиш двойна диплома за завършено образование – това облекчава старта в професията както в България, така и в Германия, но и всякз друга държава. Учебните планове на FDIBA са съвместими или еднакви с учебните планове на партньорските университети и са едно много качествено предложение.