Стажатска програма ТУ-София

Pan-European Seal Professional Traineeship Programme 2024-2025

Кандидатствайте за едногодишни стажантски програми с атрактивни стипендии в:

 • Европейско патентно ведомство, Мюнхен, Германия
 • Европейско ведомство за марки и дизайн, Аликанте, Испания

Паневропейски стажантски програми 2024-2025

През Януари 2020 Ректорът на ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов подписа Memorandum of Understanding с две Европейски институции:

 • European Patent Office (EPO) Munich, Germany и
 • European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Alicante, Spain.

Такъв Меморандум са подписали още над 100 избрани европейски университети, което е признание за техния висок престиж в Европа. Съгласно Меморандума ТУ-София може всяка година да предлага на тези Европейски организации до 15 студенти-абсолвенти за едногодишен стаж в областта на патентната закрила на изобретенията (ЕРО) и закрилата на търговски марки и промишлени дизайни (EUIPO). За целта двете ведомства предоставят едногодишни стажантски стипендии от порядъка над 2200 Евро месечно. Студентите, завършили бакалавърска или магистърска степен не по късно от 2 години назад или тези, които т.г. са завършили и се дипломират, но не са получили дипломите си (кандидатства се с академична справка) могат да кандидатстват само за едно от двете организации в следните области:

 1. наука и инженерство,
 2. информационни технологии,
 3. човешки ресурси и бизнес администрация,
 4. икономика и финанси,
 5. право,
 6. международни отношения и комуникация.

За инженерните специалности за предпочитане е Европейската патентна организация (ЕРО) със седалище в Мюнхен.

Кандидатстването се извършва първоначално в рамките на ТУ-София, като кандидатите изпращат CV (европейски формат със снимка) на Отговорника на Програмата PES –

Д-р Владислав Прелезов, каб. 2125-А, vprelezov@tu-sofia.bg, тел.: 02-965-2595 или 2845

който обобщава кандидатите и изпраща одобрен от Ректора списък до посочените ведомства, съгласно избора на кандидатите.

Включените в списъка одобрени кандидати самостоятелно подават своите документи онлайн в избраната Европейска организация:

https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal.html

https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=73916&forceview=1

Срокове:

 • Кандидатстване за вътрешна селекция в ТУ-София – до 29 февруари 2024.
 • Онлайн заявления на одобрените студенти до

ЕРО Мюнхен – до 15 март 2024 и

EUIPO Аликанте – до 31 март 2024.

 • Резултати от селекцията в ЕРО и EUIPO – до 30 юни 2024
 • Начало на стажа – от 16 септември 2024.