Въвеждащ семинар за студентите от FDIBA

☀️🎓 Много приятна част от започването на всяка учебна година е провеждането на ежегодния за FDIBA въвеждащ семинар.

И тази година той се проведе в г. Созопол, където студентите, започващи своя магистърски курс по „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“, заедно със колегите си от бакалавърския курс по „Стопанска информатика“ ще имат възможността да предвкусят предстоящото обучение, да съборят бариерата от притеснението и да започнат ентусиазирано обучението си във факултета.

Ето какво споделя Маг. Денис Ебелинг от партньорския на FDIBA университет – ТУ Брауншвайг
„Намирам въвеждащия семинар за много полезен, тъй като студентите могат да навлязат в проблематиката на мениджмънта в предразполагаща атмосфера. В семинара участват немски и български преподаватели, което дава възможност студентите целенасочено да обменят идеи и да разговарят със своите преподаватели. От друга страна, рамковата програма предлага възможността за опознаване на културата в България.“

Обучението във всяка специалност на FDIBA се обогатява чрез партньорството му с елитни немски университети. Това дава възможността студентите на FDIBA да придобиват българска и немска диплома при завъшването си.

Партньорски университети › специалност › курс:
ТУ Брауншвайг › Индустриален мениджмънт › магистратура
FOM Essen › Стопанско управление › магистратура
Ото Фон Герике › Стопанска информатика › бакалавър

Пълен списък с предлаганите специалности:
Магистър www.bit.ly/3oAPalY
Бакалавър www.bit.ly/3cGN3du