Learn from the best – excellence made in Austria!

Austrian Business Agency и Carinthian International Center Ви канят на

INTERNSHIPS IN AUSTRIA – LEARN FROM THE BEST –
EXCELLENCE MADE IN AUSTRIA!


Онлайн събитие, свързващо австрийски компании с ИТ таланти
вторник, 17 май 2022г. | от 10:00ч. до 18:00ч.

Какво ще получите?
• информация за възможности за платени стажове
• индивидуални срещи/ интервюта с фирми
• възможности за стаж във фирми със световно присъствие

Регистрирайте се и планирайте своите онлайн лични срещи с
предствителите на компаниите от Австрия.

Участието е безплатно, работният език е английски.

Платени летни стажове в Австрия предлагат:
• Carinthia University of Applied Sciences
• Infineon Technologies Austria
• KNG-Kärnten Netz GmbH (Kelag)
• KPMG Austria
• Springer Maschinenfabrik GmbH

Информативен флаер