20 Jahre Transnationale Bildung22

20 години транснационално образование

📣 На 17 и 18 май 2022 г., в Берлин, се проведе конференция на ДААД „20 Jahre Transnationale Bildung“. Целта на конференцията бе да се разгледат постигнатите успехи и възникналите предизвикателства в транснационалното образование и да се очертаят нови възможности за развитие на съществуващите вече над 300 образователни проекта на ДААД по света.

В нея взеха участие представители на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт и на партньорските университети. Проектът на „Немски факултет“ (FDIBA) беше отново посочен за най-дългосрочния и един от най-успешните проекти на ДААД. За FDIBA имаше изложен и специален постер.

В рамките на конференцията се състоя и специална среща на представители на ДААД и партньорските университети на FDIBA, на която беше обсъдено състоянието и развитието на FDIBA до 2025 г.“