ATN Hölzel GmbH – партньор в учебния процес

На 13-ти май 2022 г. се положи началото на партньорските взаимоотношения между FDIBA и ATN Hölzel GmbH


FDIBA подкрепя всяка възможност за партньорство, която подпомага учебния процес, разширява възможностите за практическо обучение, специализация и бъдеща професионална реализация на своите студенти. Затова посещението на представителите на ATN Hölzel GmbH, вкл. на Торстен Хьолцел, собственик и управител на фирмата, беше толкова важно за нас! Чрез този контакт, осъществен благодарение на Германо-българската индустриално-търговска камара на нашите студенти от специалностите „Мехатроника и информационна техника“ и „Компютърни системи и технологии“ ще бъде дадена възможност за практическо обучение във фирмата в Германия.

ATN Hölzel GmbH е глобален доставчик на компоненти за приложни технологии, системи за автоматизация на процесите, както и решения в областта на инженерните консултации.