Убеден съм, че FDIBA ще продължи да се развива добре

Денис Ебелинг – научен сътрудник в Института по икономика и координатор по проекти на FDIBA в Техническия университет в Брауншвайг.

Какво значение има проектът FDIBA за ТУ Брауншвайг?
Проектът FDIBA има голямо значение за нас както на ниво институт, така и на университетско ниво. Той е интересен и дългосрочен, финансиран от трети страни, вписва се много добре в другите международни проекти на ТУ Брауншвайг. Във време, когато националното мислене в ЕС става все по-силно, то изпраща важен сигнал за научен обмен, сътрудничество и сближаване в ЕС.

Колко силен е интересът на немските лектори към FDIBA?
Проектът е позициониран във факултета – Карл Фридрих Гаус, а всеки от икономическите институти изпраща лектори към FDIBA. На по-голямата част от научните сътрудници на отделните катедри се предлага възможността да пътуват до София. Това е привлекателна възможност, която се оказва и добра опция за придобиване на опит в чужбина. Опитваме се да направим проекта още по-известен и да привлечем нови лектори.

Каква е целта на въвеждащия семинар за студентите по бизнес администрация на FDIBA?
Намирам уводения семинар за много полезен, тъй като студентите могат да навлязат в проблемтиката на бизнес администрацията, в скокойна и предрасполагаща атмосфера. В семинара участват немски и български преподаватели, което дава възможност студентите да  обменят идеи и да разговарят със своите преподаватели. От друга страна, рамковата програма предлага възможността за опознаване на културата в България.

Как оценявате мотивацията на българските студенти да учат във FDIBA?
Мотивацията за обучение във FDIBA със сигурност е много висока, тъй като студентите имат възможността да получат едновремено българска и немска диплома. За целта човек трябва да можете да говори немски език и да се стреми да придобие знания за бизнес администрация. Това със сигурност е голямо предизвикателство за българските студенти, но благодарение на сътрудничеството с ТУ Брауншвайг и другите партньори, това е реализируема цел.

Как ще се развие проектът?
Най-големият проблем в момента е намаляващият брой кандидати за бизнес проучвания, но трябва да се намери решение. Работим върху това заедно с ръководството на FDIBA, т.е. в момента разработваме маркетингова концепция, която има за цел да повиши популярността и привлекателността на факултета. Ние ще обсъдим тази маркетингова концепция по време на предстоящата координационна среща на партньорските университети в Есен. С толкова качествени партньори от двете страни, с доказани предложения за услуги, уверен съм, че проектът ще продължи да се развива добре.