Всички срокове са за учебната 2024/2025 година.

Правилник за Прием на Студенти (ППС) 2024/2025 (тук).

Какви са сроковете за кандидатстване?

  • За обучение в зимен семестър срокът за кандидатстване е 30 септември 2024г.
  • За обучение в летен семестър срокът за кандидатстване е 30 януари 2025г.

Как се кандидатства?

Кандидатстването за Образователна Квалификационна Степен (ОКС) магистър е на място или онлайн. На място документите се подават в ТУ-София, ФаГИОПМ, Учебен блок 10, ет. 2, каб. 10213.

Какви документи трябва да подготвя за кандидатстване?

Документите за кандидатстване са:

  • Заявление (изтегли заявлението)
  • Копие на диплома или уверение за завършена бакалавърска степен
  • CV
  • Такса за кандидатстване
  • Копие на сертификат за владеене на Немски език.

Кандидати без сертификат може да се явят на кандидатстудентски изпит по Немски език или изпит TestDaF към ТУ-София.

Къде се подават документите?

Документите за кандидатстване се подават в ТУ-София, ФаГИОПМ, Учебен блок 10, ет. 2, каб. 10213 или онлайн.

Може ли да се кандидатства online?

Да. Попълнете формата за кандидатстване и прикачете документите (тук).

Каква е таксата за кандидатстване?

Таксата е 50 лв.

Може ли таксата за кандидатстване да се заплаща чрез електронно банкиране?

Да, чрез безкасово плащане на семестриални такси.
Информация е обявена на страницата: https://www.tu-sofia.bg/university/331

Има ли приемен изпит?

Не.

Какви документи се подават за записване?

  • Попълване на комплект документи (студентска книжка, студентски картон, др.).
  • Попълване на декларация
  • Внесена такса за обучение

Как се заплаща семестриалната такса?

Семестриалната такса може да се плати на място или чрез безкасово плащане. Информация за безкасово плащане е обявена на страницата: https://www.tu-sofia.bg/university/331

Има ли срокове за заплащане на таксата?

Преди началото на семестъра, но не по-късно от 2 седмици от започването му.

Колко е семестриалната такса за обучение?

СУ – 650 лв. (редовно обучение, платено)

КСТ – 500 лв. (редовно обучение, държавна поръчка)

ИМ – 500 лв. (редовно обучение, държавна поръчка)

ИМ – 1550 лв. (редовно обучение, платено)

Кога започва учебната година?

09.10.2024 г. за зимен семестър
13.02.2025 г. за летен семестър

Каква е продължителността на семестъра?

13 седмици

Колко семестъра е обучението?

КСТ – 3
СУ – 5
ИМ – 5

Къде се публикува учебната програма?

На сайта на ФаГИОПМ, на таблото пред каб. 10213, изпраща се по имейла на всеки студент.

Къде се провеждат занятията? От колко часа?

Занятията се провеждат в 10-ти учебен блок. Всички занятия се провеждат от 17.45 ч.

Кои са преподавателите?

Преподавателите от ФаГИОПМ са обявени на уеб страницата (тук).

Какво ще уча в специалност Стопанско управление (СУ)?

Партньор е FOM Essen – Университет по икономика и управление

Вижте дисциплините, които се изучават в специалност СУ от учебния план (тук).

Какво ще уча в специалност Индустриален мениджмънт (ИМ)?

Партньор е Техническият университет Брауншвайг

Вижте дисциплините, които се изучават в специалност ИМ от учебния план (тук).

Какво ще уча в специалност Компютърни системи и технологии (КСТ)?

Партньор е Университетът „Отто фон Герике“- Магдебург

Вижте дисциплините, които се изучават в специалност КСТ от учебния план (тук).

Коя е Фейсбук страницата?

ФаГИОПМ има ли студентски съвет?

Да.

В случай, че имам въпроси, кого да попитам?

За въпроси свързани с кандидат-студентската кампания:
https://priem.tu-sofia.bg/documents/Pravilnik_2023_v6.pdf
Вж. VI. Допълнителни разпоредби § 3 (4)

За въпроси свързани с учебния процес:
Маг. Детелина Станчева – Деканска канцелария каб. 10213
тел: +359 2 965 3213, e-mail: contact@fdiba.tu-sofia.bg