Всички срокове са за учебната 2024/2025 година.

Правилник за Прием на Студенти (ППС) 2024/2025 (тук).

Какви са сроковете за кандидатстване?

Заявления за явяване на изпити се подават в Учебен отдел на ТУ София:

 • За предварителните изпити – от 20 февруари 2024 г. до два дни преди датата на всеки предварителен изпит;
 • За редовните изпити – от 3 юни 2024 г. до два дни преди датата на всеки редовен изпит;

Прочетете повече в Приложение 2 от ППС 2024/2025.

Как се кандидатства?

Кандидатстването за Образователна Квалификационна Степен (ОКС) бакалавър е с подаване на документи в Учебен Отдел (УО) на ТУ – София.

Какви документи трябва да подготвя за кандидатстване?

Документите за кандидатстване са:

 • Заявление за кандидатстване (Приложение 12 от Правилника за кандидатстване)
 • Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие
 • Такса за кандидатстване

Прочетете повече в Чл. 9 от ППС 2024/2025.

Къде се подават документите?

Прочетете повече в Чл. 8 (1), (2); Чл. 10 от ППС 2024/2025.

Може ли да се кандидатства online?

Да. Прочетете повече в Чл. 8 от ППС 2024/2025.

ВАЖНО: За да кандидатствате онлайн в специалностте във ФаГИОПМ:

 1. Изберете: https://priem.tu-sofia.bg/choice. Необходимо е да отбележите дали сте се явявал/а на предварителен изпит или не.
 2. За да може да изберете от падащото меню специалностите във ФаГИОПМ, т.е. те да бъдат активни, МНОГО ВАЖНО е да отбележите преди това в опцията „Допълнителни изпити“ – „Немски език – Признат изпит“,

Каква е таксата за кандидатстване?

Таксата за всеки признат изпит или матура, участващ в класирането, е 50 лв.

За кандидатстване във ФаГИОПМ се включва и „Немски език – Признат изпит“.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от изпитите (без матурите), подават документи, но не доплащат допълнителни такси.

ППС 2024/2025.

Може ли таксата за кандидатстване да се заплаща чрез електронно банкиране?

Да, чрез безкасово плащане.
Информация е обявена на страницата: https://www.tu-sofia.bg/university/331

Има ли приемен изпит?

Да. Провеждат се предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

Кога се провеждат конкурсните изпити?

Информация е обявена в ППС 2024/2025.
Вж. III. Конкурсни изпити. Вж. Приложение 3

Как се формира състезателният бал?

Информация е обявена в ППС 2024/2025.
Вж. II. Оценки и формиране на състезателния бал

Кога се обявява класирането?

Информация е обявена в Приложение 4 от ППС 2024/2025.

Какви документи се подават за записване?

Информация е обявена в Чл.15 от ППС 2024/2025.

Как се заплаща семестриалната такса?

Информация е обявена в Чл. 8 (3) от ППС 2024/2025.

Има ли срокове за заплащане на таксата?

Преди началото на семестъра, но не по-късно от 2
седмици от започването му. Вж. Приложение 2 от ППС
2024/2025.
За записване в I курс – внася се преди кандидат студентът
да се отиде във ФаГИОПМ за записване, а всички
студенти от II курс нагоре – 2 седмици от началото на
семестъра.

 • Easypay (на каса);
 • системата Epay (с регистрирана банкова карта в системата на Epay);
 • по банков път по сметка на ТУ-София – BG89BNBG96613100103601 10;
 • на постерминал в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Студентски такси) в ТУ-София.

Колко е семестриалната такса за обучение?

КСТ – 500 лв. (редовно обучение, държавна поръчка)
МИТ – 500 лв. (редовно обучение, държавна поръчка)
СИ – 500 лв. (редовно обучение, държавна поръчка)

Кога започва учебната година?

На 24.09.2024г.

Каква е продължителността на семестъра?

13 седмици

Колко семестъра е обучението?

КСТ – 8
МИТ – 8
СИ – 8

Къде се публикува учебната програма?

На страницата програма от сайта на ФаГИОПМ (тук).

Къде се провеждат занятията? От колко часа?

По-голямата част от занятията се провеждат в 10-ти учебен блок, но има и занятия в другите учебни блокове на ТУ-София. По различно време, но най-рано от 7.30 часа.

Има ли практика? Как се намира компания за провеждане на практиката?

Да. Всеки студент сам намира компания за провеждане на практика, така че да отговаря на съответните изисквания на специалността, в която се обучава.

Кои са преподавателите?

Преподавателите от ФаГИОПМ са обявени на уеб страницата (тук).

Какво ще уча в специалност Компютърни системи и технологии (КСТ)?

Партньор е Университетът „Отто фон Герике“- Магдебург

Вижте дисциплините, които се изучават в специалност КСТ от учебния план (тук).

Какво ще уча в специалност Мехатроника и информационна техника (МИТ)?

Партньор е Технологичен институт Карлсруе (KIT)

Вижте дисциплините, които се изучават в специалност МИТ от учебния план (тук).

Какво ще уча в специалност Стопанска информатика (СИ)?

Партньор е Университетът „Отто фон Герике“- Магдебург

Вижте дисциплините, които се изучават в специалност СИ от учебния план (тук).

Коя е Фейсбук страницата?

ФаГИОПМ има ли студентски съвет?

Да.

В случай, че имам въпроси, кого да попитам?

За въпроси свързани с кандидат-студентската кампания:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://priem.tu-sofia.bg/documents/%D0%9A%D0%A1%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2024_v2.pdf

Вж. VI. Допълнителни разпоредби § 3 (4)

За въпроси свързани с учебния процес:
Маг. Детелина Станчева – Деканска канцелария каб. 10213
тел: +359 2 965 3213, e-mail: contact@fdiba.tu-sofia.bg