Като образователен проект FDIBA не само създава инженерни и мениджърски кадри по германски модел с отлична чуждоезикова подготовка, но чрез тях допринася и за развитие на българогерманските икономически и културни връзки. Те са едни от най-търсените кадри от германски предприятия в България, с които FDIBA има дългосрочни договори за сътрудничество. Анкета на FDIBA показва, че близо 50% от абсолвентите достигат в своята кариера средно и по-високо мениджърско ниво. Бизнеспартньори на FDIBA са например FESTO, Liebherr, Siemens, BASF, BOSCH, Würth, BLUBITO, Musala Soft, Microsoft, HP и много други. За да интензифицира връзките с германския бизнес в България FDIBA има тясно сътрудничество с Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).