ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО МОДЕЛИРАНЕ, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И СЛОЖНИ СИСТЕМИ 2024

Факултет Администрация и управление на УНСС в партньорство с ТУ-София и СУ „Св. Климент Охридски“, канят докторанти или магистри, интересуващи се от методите за моделиране на сложни системи, машинно самообучение и Изкуствен интелект на Лятно училище по моделиране и комплексни системи.

Лятното училище ще се проведе за десета поредна година в периода 21-30 юни, в Учебно-научна база „Цветан Бончев“, Гюлечица. Официален език за писмени материали е английски, а за учебните занятия – български или английски. Участниците, покрили изискванията по време на училището ще получат официални сертификати.

Основни цели на обучението:

* Създаване на трайна нагласа за изучаване и прилагане на научни методи в изследванията.

* Надграждане на знанията и уменията за изследователска и аналитична работа.

* Интензивно обучение по моделиране и авангардни методи чрез лекции, уъркшопи и екипна самостоятелна работа.

Няма такса за участие, част от разходите по престоя се покриват. Крайният срок за кандидатстване е 01 юни 2024 г. Ще бъдат одобрени само някои заявления. Одобрените ще бъдат уведомени по имейл на 06. Юни 2024 г. и ще получат информация за включване в учебните занятия.

Повече детайли и предварителна програма може да видите на: https://marchev-science.github.io/Summer.School.2024/

Лятното училище по моделиране, Изкуствен интелект и комплексни системи е частично финансирано от НИД на УНСС, договор НИД НФ-10/2024/В и Фонд научни изследвания на СУ, договор 80-10-107/16.4.2024.