Инж.  Ралф Карл Хесе бе отличен със званието „Почетен доктор на Технически университет – София”

На 27.03.2024 в присъствието на членовете на Академичния съвет на ТУ – София инж. Ралф Карл Хесе бе отличен от ректора, проф. дн инж. Иван Кралов със званието „Почетен доктор на Технически университет – София”. Повод за удостояването му с високото отличие е неговият принос за подготовката и подписването на споразумението за сътрудничество между Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на Техническия университет – София и Университета „Ото фон Герике“, Магдебург в рамките на дългосрочния проект за ФаГИОПМ на Германската служба за академичен обмен, неговите заслуги за въвеждането на бакалавърска и магистърска степен и издаването на двойни дипломи по специалността „Компютърни системи и технологии“ във ФаГИОПМ, подкрепата му за развитието на сътрудничеството между ТУ – София и Университета „Ото фон Герике“, намерила израз във въвеждането и на втора съвместна специалност „Стопанска информатика“.

Ралф Хесе е успешен предприемач и консултант, отдал дълги години на развитието на търговско-икономическите и културни връзки между Германия и България, Почетен консул на Република България в Саксония-Анхалт от 2006 г., Председател на Асоциацията за търговия на едро, външна търговия и услуги в Саксония-Анхалт от 2006 г., вицепрезидент на Сдружението на работодателите в Саксония-Анхалт от 2008 г.

Д-р Ралф Хесе благодари за оказаната му чест и заяви, че ще продължи да работи все така всеотдайно за по-нататъшното разширяване на сътрудничеството между двата университета и за задълбочаване на приятелските връзки между нашите два народа.