ФаГИОПМ при ТУ-София подписа споразумение за сътрудничествo с 35.CEУ „Добри Войников“ гр. София

На 25 септември 2023 г., по време на откриването на учебната 2023/2024 година доц. Гълъбов, декан на ФаГИОПМ, връчи официално подписаното споразумение за сътрудничество между 35.CEУ „Добри Войников“ гр. София и ТУ – София (Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт). Споразумението бе връчено на директора на 35.CEУ „Добри Войников“ г-жа Величка Петрова.

Договорът е израз на взаимния интерес и намерение за развитие на бъдеще съвместни дейности за продължителен период от време и обединяване на усилия и възможности при организиране и провеждане на съвместни семинари, симпозиуми и конференции, при кандидатстване и разработване на образователни и изследователски проекти и програми, и други образователни дейности.