Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов посети ФОМ Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен

На двудневна работна среща (13.06.2023 г. и 14.06.2023 г.) във ФОМ Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен бяха проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор на Технически Университет – София, доц. д-р инж. Лидия Гълъбова – Зам.-ректор по научна и приложна дейност на Технически университет – София, доц. д-р инж. Васил Гълъбов – Декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ), проф. д-р юр. инж. Стефан Стефанов – Председател на Комисията за интелектуална собственост и съветник на Ректора на ТУ – София, проф. д-р инж. Марин Маринов – Директор на Докторантското училище към ФаГИОПМ и Председател на Контролния съвет на ТУ – София.

По време на работната среща бяха проведени дискусии по въпроси, свързани с образованието, науката, опазванета на околната среда и устойчивото развитие. Основна тема на разговора бяха възможностите за съвместни научни проекти и докторантури. Проведе се и среща с кмета  (с първия кмет) г-жа Юлия Якоб. Бяха показани и съвременни студия за онлайн обучение, както и Дигиталния кампус на университета.

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на Технически университет – София и ФОМ Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен успешно си сътрудничат 25 години.  Партньорството се основава на проект, финансиран от Германската служба за академичен обмен, който предоставя възможност на студентите да придобият двойни магистърски дипломи по Бизнес администрация.