FOM

FDIBA „Стопанско управление“ в партньостство с FOM

🎓🧑‍🏫 FOM (Hochschule für Oekonomie & Management) е най-големия частен, държавно признат, университет в Германия със седалище в Есен.

Студентите на FOM са представителна извадка на всички професионалисти и стажанти, които искат да се квалифицират за изпълнение на специализирани и управленски задачи в бизнеса.

FDIBA предлага в кооперация с FOM магистърска програма „Стопанско управление“. За нея FOM акредитира специален учебен план, по който българските магистри могат да придобиват двойна магистърска степен.

Предлаганите програми във FDIBA:
Магистър 👉 www.bit.ly/3oAPalY
Бакалавър 👉 www.bit.ly/3cGN3du