Дипломна защита с общественополезна цел

Стефан Димитров защитити дипломната си работа във FDIBA. Ето какво ни споделя той за избора на тема за своята дипломна работа.