Васил Цонев за дипломната си защита

Днес Васил Цонев защитити достойно дипломната си работа. Той е студент 4-ти курс във FDIBA, специалност КСТ. Ето какво ни сподели той за дипломната си работа и бъдещите му планове.