Седмична програма – Магистър по Стопанско управление (СУ) 1-ви курс 2023/2024 (тук).

Седмична програма – Магистър по Стопанско управление (СУ) 2-ри курс 2023/2024 (тук).

Седмична програма – Магистър по Индустриален мениджмънт (ИМ) 2-ри курс 2023/2024 (тук).

Седмична програма – Магистър по Компютърни системи и технологии (КСТ) 1-ви курс 2023/2024 (тук).

Откриването на учебната година за студентите от ФаГИОПМ, които се обучават в магистърска степен, ще се състои на 09.10.2023 г. от 17.30 ч. в зала 10100, бл.10 на ТУ-София.

Всички студенти са поканени.