Arteria Danubia


Проект за развитие на сътрудничеството в областта на интегрираната здравна и социалната грижа с акцент върху регионалното управление с цел кандидатстване за финансиране по европейски изследователски програми
Координатор: prof. Manfred Cassens, FOM Essen
Партньори: ФаГИОПМ, ТУ-София; Eötvös Lorán Uniresity, Будапеща, Унгария
Финансиращ орган: Федерално министерство на образованието и науката, Германия


Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда (EDU – LAB)


Проект за изследване на практиките и управлението на висшето образование и предлагане на нов модел, ориентиран към практиката
Проект № DTP1-1-115-4.1., финансиран по програмата за транснационално сътрудничество - Програма „Дунав“, Interreg.
В проекта участват 27 организации партньори от 10 държави, като проектът стартира на 01.01.2017 и има продължителност 30 месеца.