Context Sensitive Perception for Outdoor Robots (CSPOR)

Проект за развитие на сътрудничеството в областта на роботиката с цел кандидатстване за финансиране по програма Хоризонт 2020
Координатор: prof. Sebastian Zug, Otto von Guericke Universität Magdeburg
Партньори: ФаГИОПМ, ТУ-София; LAAS-CNRZ, Франция; Фирма Квео ООД
Финансиращ орган: Федерално министерство на образованието и науката, Германия

 

DigiCare Country

Проект за развитие на сътрудничеството в областта на общественото здраве с цел кандидатстване за финансиране по европейски изследователски програми
Координатор: prof. Karin Scharfenorth, FOM Essen
Партньори: ФаГИОПМ, ТУ-София; Педагогически Университет Краков, Полша; Hulp bij Dementiej Regio Noord-Limburg, Холандия.
Финансиращ орган: Федерално министерство на образованието и науката, Германия

 

International Public Health Symposium

Проект за развитие на сътрудничеството в областта на общественото здраве с фокус върху превантивната грижа и здравния туризъм
Координатор: prof. Manfred Cassens, FOM Essen
Партньори: ФаГИОПМ, ТУ-София; FH Joanneum, Грац, Австрия; Széchenyi István University, Гьор, Унгария; Университет Задар, Задар, Хърватска

 

Competences in Health Network Management

Интердисциплинарен проект за разработване на програма за обучение на мениджъри на здравни региони.
Координатор: Yvonne Behrens, FOM Essen
Партньори: ФаГИОПМ; FH Joanneum, Грац, Австрия; Eötvös Loránd University, Будапеща, Унгария; Slaski Uniwersytet Medyczny, Катовице, Полша; Fundacion Universitaria San Antonio, Испания.
Финансиращ орган: Програма Еразъм+ на ЕК, KA203 - Strategic Partnerships for higher education.