Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла д-р инж.-ик. Благовеста Дианова Владкова
Специалност Индустриален мениджмънт
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Техническа безопасност

Биография

Завършва висшето си образование през 1998 г. в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София като минен инженер, специалност „Минерални технологии“. За периода 1998-2000 г. се обучава и завършва втора магистратура в специалност „Индустриален мениджмънт“ към Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) в ТУ София. За периода 2000-2005 г. работи и завършва докторската си степен по направление „Минерални технологии“ към Минно-геоложки университет – София. Работи по различни международни и европейски проекти - в това число към Министерство на околната среда и водите, частни фирми с инженерна дейност, както и като преводач от и на немски език. От 2008 г. започва преподавателска дейност като главен асистент към Минно-геоложки университет – София, катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“, като през същият период е и хоноруван преподавател по дисциплината „Техническа безопасност“ в спец. „Индустриален мениджмънт във ФаГИОПМ и Филиал на МГУ в гр. Кърджали. Има проведени курсове и обучения в ТУ Мюнхен, както и в ТУ Минна Академия Фрайберг, Германия. С ТУ Фрайберг поддържа постоянен контакт и обмен, като лекциите по Техническа безопасност към ФаГИОПМ се провеждат съвместно с колеги от този университет.

Научни изследвания и интереси

Минно дело, добив на полезни изкопаеми, екология и рекултивация, управление на отпадъците, техническа безопасност, участие в международни проекти, човешки ресурси, подбор на персонала, както и преподавателски опит в областта на техническата безопасност към Минно-геоложки университет – София, Германския факултет при ТУ-София.

Обществена дейност

Член е на НТС по минно дело и геология, както и на Клуб на специалиста по БЗР гр. София. Автор е на над 25 международни и български публикации в областта на техническата безопасност и минното дело.