Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доц. физик Чавдар Хардалов
Специалност  
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
 

Биография

Чавдар Хардалов завършва през 1979 г. Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Физически факултет, Катедра "Физика на твърдото тяло и микроелектроника", със специалност "Физика на твърдото тяло". През 1987 г. защитава дисертация на тема: "Изследване на неравновесни и квантови характеристики на слоеве на пространствен заряд в полупроводници" към катедра "Физика на твърдото тяло и микроелектроника". Доктор - направление "Физика на кондензираната материя - електрични, оптични и магнитни свойства". През 2000 г. специализира Sabbatical grant към Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Physica, Departmento de Materiales, Laboratorio de Microscopia, Мадрид, Испания на тема: "Техническо разработване и измервания с LabVIEW на Time Resolved and Steady-state Cathodoluminescence в ZnO широкозонни полупроводникови материали, с помощта на сканиращ електронен микроскоп".

Професионална дейност 


(1979-1982) Държавна фирма "Микроелектроника" завод за МОС интегрални схеми, гр. Ботевград, Отдел технологичен контрол и анализ. като технолог на сканиращ електронен микроскоп -морфологичен контрол на МОС ИС, EBIC, анализ на отказите, електрични и оптични измервания и анализ на параметрите и качеството на тестови микроелектронни структури.
(1987 -1996) Научен сътрудник към Физически факултет на СУ, катедра "Физика на твърдото тяло и микроелектроника" - Експериментални изследвания на електронните свойства на полупроводници и полупроводникови прибори за микроелектрониката - Deep Level Transient Spectroscopy, фотопроводимост, фотолуминесценция, фотоволтаични методи, поставяне на експериментални установки за електрически, оптични, криогенни и вакууимни измервания. Компютърно моделиране на субмикронни полупроводникови структури.
(1996 – 1999) Гост професор при Assumption University, Broadband Telecommunication Laboratory, Faculty of Engineering, Thailand. Измерване на S-параметрите на микровълнови транзистори с помощта на LabView софтуер за измерване и моделиране. Симулиране и извличане параметрите на приборите с помощта на LabVIEW, Visual C и MicroSim PSPICE - съвместен проект с Университета Гент, Белгия.
(2001 – 2002) Инженер изследовател към Alcatel BELL, Optical Access Dept., Антверпен, Белгия. Моделиране и тестване на нелинейни изкривявания в CATV сигнали в Passive Optical Network (APON). Тестване и измерване на трансивери. LabVIEW програмиране за извличане на експериментални данни.
(2007 – 2008) Гост професор при Faculty of Science and Technology, Assumption University, Thailand. Подготовка и четене на лекции: Wireless Communications, Sattelite Communications, Signals and Systems, Analog Communications Научен ръководител на магистри, студенти от специалността “Communications”.
(От 1999) Доцент към Факултета за гермаско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ),ТУ-София . Подготовка и провеждане на лекции по физика за специалността Общо машиностроене: Физика, Вълнови явления, Лазерна техника, Инженерна физика, Моделиране и компютърни симулации с Матлаб и Симулинк. Научно-изследователска дейност към ТУ: Разработване, техническо обезпечаване и компютърно моделиране с пакета COMSOL - Multiphysics на лазерни технологии за обработка на материали. Лазерна микрообработка на повърхности, Технология за получаване и характеризиране на покрития от окиси на преходни метали.