Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Гл. ас. д-р инж. Спилко Атанасов Хубенов
Специалност Материалознание и Технология на машиностроенето 
Стая 3413 
Приемно време четвъртък 10:30-11:30 
Телефон 02 965 2710 
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Дисциплини
„Материалознание“ 
„Материалознание II“ (на немски)
„Технология на машиностроенето“ (на немски) 
„Материалознание - практикум“ (на немски) 

Биография

През 1983 г. Спилко Хубенов завършва като дипломиран инженер Технически университет – София (ТУ – София) по специалност „Машиностроителна техника и технологии“. През 2015 г. той придобива образователна и научна степен доктор по научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”. От 2002 г. насам е бил многократно на специализации в Технологичен институт Карлсруе. От 1983 г. Спилко Хубенов работи като научен сътрудник, а от 1986 г. – като асистент и главен асистент в катедра „Материалознание и технология на материалите” при Машинно-технологичния факултет (МТФ) на ТУ – София. От 2000 г. той е преподавател във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ – София. В МТФ води упражнения по „Материалознание“ и „Изпитване на материалите“, а във ФаГИОПМ – лекции и упражнения по „Материалознание II“ и „Технология на машиностроенето“ и „Материалознание - практикум“ в спец. „Общо машиностроене“. Спилко Хубенов е автор на публикации в областта на изпитването на материалите и обработката чрез пластично деформиране, както и на учебни помагала по „Материалознание“ и „Изпитване на материалите“.

Научни изследвания и интереси

Mеханични изпитвания на материалите
Безразрушителен контрол
Анализ на пределното формоизменение
Изследване на пластичната деформируемост на листов метал

Проекти

Име на проектаКратко описаниеДата на проекта
906ни-5/2007 „Автоматизирано определяне на пределното формоизменение на листов метал“  Целта на проекта е създаването на методика и експериментален стенд за автоматизирано построяване с помощта на система за визуална оценка и програмен продукт на диаграми на пределното формоизменение с приложение в учебния процес, за нуждите на бизнеса и за изследване на устойчивото пластично формоизменение на листов метал.   2007 
BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на Машинно-технологичен факултет (МТФ) при ТУ-София“   Целта на проекта е проучването на опита на чужди университети в областта на дистанционното обучение, разработването и въвеждането на система за дистанционно обучение и създаването на учебни елекгронни модули за преподавани в Машинно-технологичния факултет при ТУ-София дисциплини   2012 
141ПД0033-05 „Определяне на момента и мястото на загуба на устойчивост при пластично деформиране на листов метал чрез корелационен анализ на оптични изображения“   Целта на проекта е създаването на методика за контрол и управление на технологичния процес и автоматизирано построяване на диаграми на пределното устойчиво формоизменение с практическо приложение в листовото щамповане и при изследване на устойчивото пластично формоизменение на листов метал   2014 

Публикации и научна дейност

Заглавие на публикациятаАвторИзточникДата на проекта
Оптично определяне на момента на загуба на устойчивост при пластично формоизменение на листов метал Хубенов С., И. Русев, А. Шулев Машиностроене и машинознание, бр. 4, год. III, кн. 1 2008
Meso-macro approach for investigation of the rupture of flexible textile composites Velkov N., I. Roussev, S. Hubenov Proceedings of 11-th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Borovets 2-5 September, 2009
Функционални изпитвания на апарат за плазмено заваряване Mултиплаз-3500M Ташев П., Н. Алексиев, Хубенов С., Манилова М., Сираков Г. Национална конференция с международно участие Дефектоскопия’11, Созопол 13-17 юни, 2011
Рязане и спояване с Mултиплаз-3500M Ташев П, Хубенов С.,. Манилова М. БулТранс-2011 – Proceedings, Трета конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, Созопол 27-30 септември, 2011
Безконтактно определяне на пределното устойчиво формоизменение на листов метал Хубенов С. 27. Международна научна конференция МТФ’2012, София 18-20 октомври, 2012
Фотограметрично определяне на пределните деформации при загуба на устойчивост на пластичното формоизменение на листов метал Hubenov S., G. Stoilov International Journal Information, Models and Analyses, Vol. 3, No. 4 2014
Фотограметрично определяне на пределните деформации при загуба на устойчивост на пластичното формоизменение на листов метал Хубенов С., Г. Стоилов Международна научна конференция „70 години МТФ“ 11-13 септември 2015, Созопол