Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доц. д-р инж. Петър Колев
Специалност Машинни елементи
Стая 4426a
Приемно време Сряда 14:30 - 15:30
Телефон 02 965 3273
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Машинни елементи
Основи на конструирането 1 - 4

Биография

Петър Колев завършва през 1966 г. завършва Техникум по механотехника София с квалификация Машинен техник по специалността ''Технология на машиностроенето - студена обработка''. От 1968 г. е студент във Висшия Машинно-електротехнически Институт, днес Технически университет София (ТУ София) , по специалността ''Технология на машиностроенето и металорежещи машини''. Завършва през 1973 г. с квалификация Машинен инженер и започва работа по разпределение в българо-унгарското дружество ''Интрансмаш'' в София, като конструктор в отдел ''Въжен транспорт''. През 1974 г. постъпва в ТУ София като стажант-асистент по Машинни елементи в катедра Машинни елементи и ТММ и в същата година е избран за асистент. От 1977 г. е старши асистент в катедра Машинни елементи, а от 1980 г. е главен асистент. През 1980-81 г., със стипендия на Германската служба за академичен обмен DAAD, е на специализация в катедра ''Машинни елементи, предавки и автомобили'' на Рурския университет в гр. Бохум, Германия, за една година и през 1992 г. пак там, за 3 месеца. От 1993 г. е преподавател и във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ София, по ''Основи на конструирането'' на немски език. През 1993 г. и многократно след това е на краткосрочни специализации в Института за създаване на продукти (IPEK) към партньорския Университет в гр. Карлсруе (сега KIT), финансирани от DAAD в рамките на германско-българския проект ФаГИОПМ. През 1998 г. защитава докторат на тема ''Надеждност на синтеровани зъбни колела'' в Рурския университет в гр. Бохум, Германия. От 2003 г. е редовен доцент в катедра Машинни елементи и неметални конструкции на ТУ София. От 2014 г. е хоноруван преподавател към ФаГИОПМ. В ТУ София чете лекции и ръководи конструктивни и лабораторни упражнения на български и немски език. Автор е на над 40 труда - български и международни публикации, авторски свидетелства и учебни пособия в областта на машиностроенето и машинните елементи. Участвал е в 18 договора за научно-приложни и конструктивни разработки. Завършил е курсове за допълнителна квалификация по числени методи, педагогика, немски език и CAD. Член е на дружеството по Зъбни предавки към Научно-техническия съюз по Машиностроене. По предложение на ФаГИОПМ, през 2010 г. е награден със златен медал на ТУ София. .

Научни изследвания и интереси

Mашинни елементи и по-специално техника на задвижването, зъбни предавки, товароносимост и надеждност на зъбни колела.

Проекти

Име на проектаКратко описаниеДата на проекта
Якостни изследвания на зъбни колела, произведени от нови материали Изграждане на стенд и експериментални изследвания на обемната и на контактната якост 1976 - 1989
Методика за пулсаторни изпитания на зъбни колела Създаване на методика и изграждане на стенд за изследване на обемната якост 1983 - 1984
Теоретични изследвания на кормилни механизми полуинтегрален и интегрален тип Конструкция и якостни изчисления на елементите на хидромеханични кормилни механизми 1985 - 1986
Стенд за моделно изследване на зъбите на зъбни колела при знакопроменливо огъване Създаване на стенд за реализиране на метод за изпитване, защитен с авторско свидетелство 1988 - 1989
Експериментално изследване на демпфирането в тънки мажещи слоеве при контактно взаимодействие на метални тела Изследване на демпфирането в масления слой между цилиндър и плоскост при сближение в посока на нормалата 2008 - 2009